Yeni
Loading...

TATLAN TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ ARASINDA

     Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına, ilçemizde uzun yıllar dır faaliyet gösteren TATLAN GIDA girdi.
      Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-liği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vak-fı (TEPAV) işbirliğiyle,2015-2017 dö nemi 2 yıllık ciro artışı dikkate alına rak yapılan Türkiye’nin en hızlı bü-yüyen 100 şirketi yarışması sonuç-landı. Çanakkale markası Tatlan Gı da ve Kodak Taşımacılık, Türkiye’ nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ara sına girdi. En hızlı büyüyen 100 şir-ket yarışması sonuçları,Gazi Musta fa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkı-şının 100’üncü yıl dönümünde Sam sun Şehit Ömer Halisdemir Konfe-rans Salonu’nda düzenlenen prog-ramla açıkladı.
      Samsunda düzenlenen törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sa nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisar-cıklıoğlu,Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı S. Kaya Üzen ve Oda-Borsa Başkanları ka-tıldı.
     Çanakkale Ticaret Borsası üyesi Çanakkale’nin gururu ve Bayramiç markası Tatlan helvaları (Tatlan Pa-zarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti) ve Eceabat markası Kodak Ta-şımacılık Yapı Malzemeleri ve Ta-rım Ürünleri, Türkiye’nin en hızlı bü yüyen 100 şirketi olarak ödüllerini Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ile bir-likte aldılar.
 Tatlan Gıda’nın sahibi Bahar Koçer Yurt ödül sonrası yaptığı açıklama da, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdik.


Plaketimizi v eSayın Ticaret Baka-nım Sayın Ruhsar Pekcan’dan TO BB Başkanım Sayın Rıfat Hisarcık- lıoğlu’ndan hayat arkadaşım, eşim, iş ortağım Sevgili Ozan Yurt ile bir-likte aldık. Bu plaketi annemiz ve iş ortağımız Sayın Nevin Koçer, “Bü-yük Bir Tatlan Ailesi“ olmamızda kat kıları çok olan tüm ekip arkadaşla-rım adına aldık” dedi.
İŞ DÜNYASI OLARAK GURUR DUYUYORUZ
   ÇTB Başkanı Kaya Üzen ise ödül sonrası yaptığı açıklamada“Bu ülke nin zenginleşmesinde öncü rol üst leyen, vergi ödeyen, üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan Türki-ye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ile Türk iş dünyası olarak gurur du-yuyoruz. Ayrıca bir başka gurur kay nağımız ise Borsamız üyelerinden Tatlan Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Kodak Taşımacı-lık Yapı Malzemeleri İnşaat Petrol Ta rım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti’nin, bu firmaların arasında yer almaları. Sayın Bakanımızın ve Başkanımı-zın elinden aldığımız bu önemli ö-dülle firmalarımız Çanakkale’mizi onurlandırdılar. Destansı mücade-lenin anısına Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin arasında yer alan Çanakkaleli firmalarımız hem ilimiz hemde ülke ekonomisine ve istihdamına çok büyük katkı sağla-maktadırlar. Büyük başarılar göste-ren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan Tatlan Pazarlama Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Kodak Taşımacılık Yapı Malzemeleri İnşa at Petrol Tarım Ürünleri Ticaret Ltd Şti başta olmak üzere ilk 100’e gi-ren tüm firmalarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda İlimizden daha birçok firmanın bu şekilde başarılar la anılmasını temenni ediyoruz”dedi
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder