Yeni
Loading...

BAŞKANLAR ÇANAKKALE VOLEYBOLUNU MASAYA YATIRDI

        Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yıldız, Yalova Restoran’da verdiği yemekli davette Çanakkale Belediyespor Ku lüp Başkanı Levent Çetin,Bayramiç spor Başkanı Bülent BORA, Kale 1957 Spor Kulübü Başkanı Serter GEZER ve Biga Çiçeklidere Spor Kulübü Başkanı Ferhan TÜZÜMET i ağırladı.       
     Şehrin 4 takımının başkanlarının bir araya geldiği yemekli toplantıda, Çanakkale voleybolunun geleceği konuşuldu. Çanakkale’nin 4 takımı-nın başkanları,Türkiye Voleybol Fe- derasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Salih YILDIZ’ın Yalova Restoran’da verdiği yemekli davette buluştu. Ye-meğin ardından açıklamalar yapan YILDIZ,amaçlarının şehrin voleybol da daha iyi bir noktaya gelmesi için fikir alışverişi yapmak olduğunu be-lirterek şöyle konuştu: 
“Voleybolda birliği sağlamak için temelleri attık” 
“Dört güzide kulübümüzün başkan- larıyla buluşarak voleybolu nasıl da ha ileri taşıyabiliriz,bu konuda neler yapabiliriz, katkılarımız ne olur bun-ları konuştu. İster Bayramiç’te ister Çan’da olalım sonuçta hepimiz Ça-nakkale çatısı altında biriz.Bu birliği hem rekabet hem de fairplay eşliğin de hoş bir noktaya taşımak istiyo-ruz. Bizim bir sloganımız vardır; ‘he pimiz aynı takımdayız’deriz.Bu man tıkla il bazında biz hepimiz birlikte-yiz. Şimdi kendileri yoğun ve müca deleci bir sezon geçirdiler. Bu bağ-lamda Kale 1957’nin birinciliğe çık-ması sevincimiz, diğer kulüplerimi-zin ligde kalması da öyle. Ama keş-ke Çanakkale Belediyespor da Sul-tanlar Ligi’nden düşmeseydi. Yine de spor bu.Düşmek de var kalkmak da. Umuyorum daha iyi bir yapıyla, daha kısa bir zamanda kulübümüz daha iyi yerlerce gelecektir.” 
“Birlikten güç doğar, diyoruz!” 
   YILDIZ, 4 spor kulübünün başkan la rına da teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı: “Başkanlarımız çok emek veriyorlar, özveri ve gönüllük esası ile hem Çanakkale hem de Türkiye sporuna verdikleri destek-ten dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik-ten güç doğar diyoruz ve bu birliği voleybolda sağlamak için bugün bu rada bunun temelini atmış bulunu-yoruz.” 
“Bunu tekrarlayıp desteği arttırmalıyız” 
      YILDIZ’ın ardından söz konusu görüşme için görüşlerini dile getiren isim Çanakkale Belediyespor Kulüp Başkanı Levent Çetin oldu. Çetin, “Böyle hep beraber birlikte olup çalı şıp durum değerlendirmesi yapma şansı tanıdığı için Salih Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Voleybolun her kademesinde mücadele eden takı-mımızın olması Çanakkale içi güzel bir şey. Bunu tekrarlayıp desteği art tırmamız lazım” şeklinde konuştu. “Çanakkale voleybolunu Türkiye’de söz sahibi haline getirmek istiyoruz” 
    Kale 1957 Spor Kulübü Başkanı Serter Gezer ise duygularını şöyle ifade etti: “Kale 1957 Spor Kulübü Başkanı Serter Gezer “Biz henüz 2 senelik bir kulübümüz daha, yeni kurulduk. Emekleme aşamasında-yız aslında. Salih Bey de sağ olsun bizi davet etti. Sezon bitti, sezonun değerlendirmesini yapacağız. Önü-müzdeki sezon neler yapacağız,Ça nakkale voleybolunu Türkiye’de na-sıl söz sahibi haline getireceğiz, o-nun mücadelesini vereceğiz.” 
“Salih Bey’in federasyonda olması, bize büyük katkı sağlayacaktır” 
        Biga Çiçeklidere Spor Kulübü Başkanı Ferhan Tüzümet ise“Bu ilk toplantımız. Çanakkale ve Türk vo-leybolu için çok güzel bir başlangıç oldu. Yeni sezonda da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” sözle-rine yer verirken Bayramiç Spor Ku lübü Başkanı Bülent BORA da “Sa-lih Bey’in federasyonda olması Ça-nakkale voleyboluna büyük katkı sağlayacaktır bundan hiç şüphemiz yok. Kendisine şimdiden bu nazik teklifi ve bundan sonraki katkıları için teşekkür ediyorum” şeklinde ko nuştu.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder