Yeni
Loading...

İNME TEDAVİSİNDE İLK UYGULAMA ÇANAKKALE BAŞLADI.

İNME TEDAVİSİNDE İLK UYGULAMA ÇANAKKALE BAŞLADI.

     Dünya genelinde ve ülkemiz de erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olarak bilinen ve Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan “İnme (felç)” hakkında Çanakkale Kamu Has-taneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ açıklamada bulundu: İnme nöroloji alanında en sık görülen ve önlene bilir bir hastalıktır. İnme beyne kan akımını sağlayan damarlar-dan birinin aniden tıkanması sonucunda beyne giden kan akımı-nın yavaşlaması ya da durması sonucunda beyin fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleşmesiyle karakterize klinik bir sendrom dur.
      İnme geçiren hasta kolda ve-ya bacakta meydana gelen güçsüzlük ve/veya hissizlik, tek bir gözün ani körlüğü veya çift gör-mesi, konuşmada veya konuşu-lanı anlamada bozulma, peltek konuşma, ani ve şiddetli baş ağrısı,baş dönmesi,dengesizlik şeklinde görülür.Burada anahtar nok ta bu şikâyetlerin ani olarak başlamasıdır.
    Tedavi yöntemlerine değinmek gerekirse,Trombolitik tedavi damar tıkanıklığına bağlı ilk üç saat te gelen inme hastalarında etkin-liği kanıtlanmış tek tedavi yöntemidir. Damar tıkanıklığına bağlı gelişen inme tedavisinde bir dev rim sayılabilir ve bu tedavi “ ilk spesifik terapö tik ilaç” olarak ka-bul edilir. İlk 3 saatte gelen akut damar tıkanıklığına bağlı inme hastalarına yapılan trombolitik te davisinin etkin olduğu kesin ola-rak ortaya konulmuştur. En fazla yarar, ilk 90 dakikada ilaç verilen hastalarda sağlanmış ve bu yara rın (giderek azalmakla birlikte) 4.5 saate kadar devam ettiği göz lenmiştir. Tedavi ne kadar erken verilirse etkinliğin o kadar arttığı görülmüştür.
     Yeşildağ, hastalarda çok yük-sek oranda hasar bırakarak, geri kalan hayatlarını başkalarına ba-ğımlı yaşamak zorunda kalan felçli hastaların yeniden hayata tutunması için umut olan trombo-litik (pıhtı çözücü) tedavi Birliğimi ze bağlı Çanakkale Devlet Has-tanesinde Uzm. Dr. Hamit Çelik ve Uzm. Dr. Özgül Ocak gözeti-minde başlamıştır.” diyerek söz-lerini tamamladı.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder