Yeni
Loading...

BALIKESİR'de 'YAZILI BASINDA REKLAMCILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ' EĞİTİMİ


     Balıkesir’de “Yazılı Basında Rek-lamcılığın Geliştirilmesi” Eğitimi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Balıke-sir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile 8 Temmuz 2021 tarihin-de, Balıkesir’de resmi ilan hakkı olan gazetelerin temsilcilerine yö-nelik olarak “Yazılı Basında Reklam cılığın Geliştirilmesi” eğitimi ve eği-timin sertifika töreni düzenlendi.

         Basın İlan Kurumu, basının yapısal ve dijital dönüşüm süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği prog-ram çerçevesinde, Balıkesir’de res-mi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan gazetelerin reklam depart-manlarında çalışan personelin rek-lamcılık noktasında bilgi ve beceri-lerinin güçlendirilmesi, basın işlet-melerinin donanımlı hale getirilmesi ve gelir artışının sağlanması ama-cıyla “Yazılı Basında Reklamcılığın Geliştirilmesi” eğitimi düzenledi.

     Programa BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Bü-yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve basın mensupları katıldı.

       İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel tarafından verilen eğitimde; reklam sektöründe yer almak iste-yen ve bu alanda mesleki hedefleri olan yerel gazetecilere, ihtiyaç du-yacakları temel donanımı kazandı-racak bilgiler, sıklıkla karşılaşacak-ları kavramlar, reklamcılık tarihi ko-nu başlıkları anlatıldı.

       İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel,BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren sertifika töreninde yaptığı konuşmada“Yerel medyanın yapısal ve dijital dönüşümüne bü-yük önem veren, basınımızın geliş-mesi için maddi desteklerin yanı sıra bu tür eğitim ve gazeteci buluş-malarıyla bir vizyon ortaya koyan Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran’a teşekkür ediyoruz. Eğitim-lerimizi projelendiren İnsan Kaynak ları Müdürlüğümüz, bu eğitimlere devam edecek.Bugünkü eğitimi ger çekleştirmekte bize ev sahipliği ya-pan proje ortağımız Balıkesir Büyük şehir Belediyemize ve Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a da BİK ve Balıkesir medyası adına şükranları-mızı sunuyorum.” dedi.

    Sertifika töreninde konuşan Ba-lıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, Basın İlan Kuru-mu’na sektöre verdiği destek ve eğitimler için teşekkür ederek Balık- esir’de medyanın gelişmesi için her türlü desteği vermeye devam ede-ceklerini söyledi.

    Basın İlan Kurumu bir süredir ye-rel basında haber yazma ve değer lendirme, okur sayısını, gazete işletmelerinin gelirlerini, illerdeki nitelikli personel sayısını artırmaya yönelik paydaş kurumlarla yüz yüze ve online eğitimler düzenliyor.

    “Yazılı Basında Reklamcılığın Ge liştirilmesi” eğitimine katılan Balık-esirli gazetecilere, düzenlenen tö-ren ile sertifikaları takdim edildi.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder