Yeni
Loading...

CHP'Lİ BELEDİYE VE AK PARTİ ARASINDA 'BANKAMATİK MEMURU' TARTIŞMASI SÜRÜYOR...

BAYRAMİÇ BELEDÄ°YESÄ° ile ilgili görsel sonucu         Bayramiç, 31 Mart seçimleri sonrası görevinden istifa eden Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğu-kan ÖZEL'i tartışıyor.
             Bayramiç Belediyesinin suç duyurusunda bulunduğu ÖZEL' in "bankamatik memuru" olarak tabir edilen, işe gitmeden çalışıyormuş gibi gözükmesi durumuna Ak Parti' den itiraz geldi. Algı yapıldığına vur gu yapan Ak Parti suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
     Belediye Başkanı Mert UYGUN halkın kaynaklarını sadece halka hizmet noktasında kullanacaklarını belirterek. Belediyenin bu tür olay-lara müsade etmeyeceğini ifade edip; " Bayramiç Belediyesi, siyasi partilerin değil, sahışların değil, hal-kın belediyesi olacak" dedi. 
     31 Mart`ta Ak Parti`den CHP`ye geçen Bayramiç Belediyesi`nde fii-len çalışmadığı halde resmi olarak çalıştığı iddia edilen Özel hakkında Bayramiç Belediyesi suç duyurusun da bulunarak, oluşan kamu zararı noktasında sorumluların soruşturu-larak cezalandırılması istenmişti. 
    Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Ak Parti ilçe Başkanı Meh-met Demirsöz, önceki dönem Bele-diye Başkanı Sadettin Arslan ve Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Doğu-kan Özel suçlamaları asılsız olarak nitelendirerek davacı olacaklarını açıkladı. Önceki dönem Belediye Başkanı Sadettin Arslan; "Gençlik kolları Başkanımız Doğukan Özel Belediye`ye ait hizmet noktasında çalışmaktaydı.Seçimi kazanan CHP li Belediye ile çalışmak istemediği için diğer 11 Belediye çalışanı gibi arkadaşımız Doğukan ÖZEL`de is-tifa etmiştir. Bu hizmet noktasında çalıştığı ile ilgili belgeler ve şahitler mevcuttur. Yapılan karalama ve ifti-ra Belediyeciliğidir. Belediyede be-nim Başkanlığım dönemimde 15,16 bankamatik memuru olduğu iddia-ları seçimlerde bazı kişiler tarafın-dan seslendirilmişti. Ama bütün ev-raklar incelendiğinde Belediyede bankamatik memuru çıkmayınca bilinçli olarak AK Parti Gençlik Kol-ları Başkanı hedef seçilmiş, Kamu-oyu aldatılmak istenmiştir”dedi.“Suç duyurusunda bulunacağız”diyen.Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet DEMİR-SÖZ;“Parti olarak ayrıca davacı ola caklarını,adı geçen yayın organı ve iftira atanlar hakkında suç duyuru-sunda bulunacaklarını ifade etti. O-lay ile ilgili habere konu olan Doğu-kan ÖZEL de, kendisine iftira atıldı- ğını ve olaydan manevi olarak za-rar gördüğünü belirterek Cumhuri-yet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Doğukan Ö-ZEL, "Benimle ilgili iddiaları yayın-lattırdıkları gazete şimdiki Bayramiç Belediyesinin kimlerle kol kola oldu-ğunun en büyük belgesi ve kanıtı-dır" dedi.
     Belediye Başkanı Mert UYGUN, ise “Doğukan Özel Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı. Geçtiğimiz yıl Hazi ran ayında işe girmiş. Bu sene 1 Ni san`da da istifa etmiş. Zaten Bayra-miç halkı ve ben dahil hepimiz bili-yorduk seçimden öncede belediye-de çalışmadığını. Birim amirlerine sorduk ve belediye çalışanlarına sorduk ‘Şahıs çalışıyor muydu bu-rada?` diye. Çalışmıyordu cevabını alınca biz de savcılığa suç duyuru-sunda bulunduk. Halkımıza söz ver miştik haksızlık ile mücadele konu-sunda. Bu mücadelemizi başlattık. Bayramiç Belediyesi, partilerin, şa hısların değil,halkın belediyesi ola- cak” dedi.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder