Yeni
Loading...

Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin ARSLAN; MEHMET AKİF ERSOY'un HATIRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

     Bir süredir devam eden Mehmet Akif Ersoy tartışması üzerine gelen Bülent Turan'ın tweeti hakkında Er-soy’un ailesi açıklama yaptı.Ak Par tili Turan'a yakın isimler bu açıkla-maya belgeyle yanıt verdi. Bu iddi-anın ardından Mehmet Akif Ersoy' un dergisi olan ve günümüzde de yayınlanan Sebilürreşad bir açıkla-ma daha gönderdi. Ak Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Millet-vekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Çanakkale ve Mehmet Akif Ersoy’la ilgili bir paylaşımda bulundu. Turan, şu ifadeleri kullan dı “'Bayramiçli Akif' Şehrimizde bir heyecanımız daha başlıyor.Mehmet Akif Ersoy' un çocukluğunu konu alan filmin çekimleri babasının görev yaptığı, kendisinin doğup/büyüdüğü Bayramiç'te başladı."
  Mehmet Akif Ersoy'un dergisi olan ve günümüzde de yayınlanan Sebi-lürreşad yaptığı açıklamada, Turan’ ın Ersoy’la ilgili verdiği bilgilerin doğ ru olmadığı kaydedildi.
“TARİHİ YANILGIYA NEDEN OLA BİLECEK…”
 Sebilürreşad’dan yapılan açıklama da şu ifadeler kullanıldı:
“Tarihi yanıl gıya düşmemek ve ka-muoyunu doğru bilgilendirmek ama cıyla aşağıdaki açıklama Milli Şairi mizin ailesi adına yapılmıştır.
     Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 'Çanakkale Bayramiç nüfusuna ka-yıtlıdır' ancak doğduğu ve büyüdü-ğü yer İstanbul Fatih semti Sarıgü-zel mahallesidir. Kendisi Safahat'ın da bunu tartışmaya yer bırakmaya cak şekilde beyan etmiştir. Bayra-miç onun bir dönem babasının göre vi nedeniyle çocukluğunun geçtiği bir yerdir. Daha önce ilgilileri bilgi-lendirmiş olmamıza rağmen tarihi yanılgıya neden olabilecek yanlış açıklamaların devam ediyor olması üzüntü vericidir.Bir siyasi partinin Çanakkale Milletvekili ve Grup Baş-kanvekilince Akif'in Bayramiç'te do-ğup büyüdüğüne dair atılan mesa-jın sehven olduğunu düşünüyoruz. İyi niyetli de olsa dijital ortamda ka-yıtlara yanlış geçmemesi için bu a-çıklamanın düzeltilmesini bekliyo-ruz’.denildi.
   Ak Parti Grup Başkanvekili Turan' a yakın kaynaklar nüfus kayıt örne-ği olan belgeyi paylaşarak Mehmet Akif Ersoy'un Bayramiçli olduğu id-diasını yinelediler.
          Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin ARSLAN da konuyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açık lamada;‘Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY'un ailesinin açıklamalarına saygı duyuyoruz.Osmanlı nufüs tez kiresinde ve Prof. Dr. Kaya BİLGE-GİL'in ortaya çıkardığı Başbakanlık Arşivi Sicili Ahval Defteri,Resmi Hal Tercümesi kayıtlarına göre doğum yerinin Bayramiç olduğu vesikalarla sabittir. Cumhuriyet dönemi nüfus kayıtlarında da Milli Şairimizin Bay-ramiç doğumlu olduğu kayıt altına alınmıştır. Şairimizin çocukluğunu geçirdiği ev de bir süre önce resto-re edilerek müze olarak ziyarete açıl mıştır. Kaynaklarda Fatih Sarıgüzel mahallesinde doğduğu, çocukluğu-nun bir kısmının babasının Karşı-yaka camine tayini sebebiyle Bay-ramiç'te geçtiği belirtilmektedir.Meh met Akif ERSOY'un yakın arkadaş-ları Mithat CEMAL ve Eşref EDİP de Şairimizin, çocukluğunun bir bö-lümünün Bayramiç'te geçtiğine ve resmi evraklarda doğum yerinin Bay ramiç yazdığına dikkat çekmekteyiz Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent TURAN'ında takibi ve desteği ile ço cukluk yıllarının geçtiği ev ve baba-sının görev yaptığı camiinin resta-rasyonu  için büyük emek verilerek Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY' un hatırasına sahip çıkılmıştır. Kamuoyuna say-gıyla duyurulur’ denildi.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder