Yeni
Loading...

YARIM ASIR SONRA KANA KANA SU İÇTİ

yarım asır sonra kana kana su içti ile ilgili görsel sonucuyarım asır sonra kana kana su içti ile ilgili görsel sonucu           İlçemizde işçi emeklisi Mehmet Aydın (56), böbrek rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Yarım asırdır ilaç tedavileri ve doktor kontrolleriyle suya hasret olarak hayatını sürdüren Mehmet Aydın'a iki hafta önce bağışlanan böbrek nakledildi.
       Hastalığı nedeniyle yarım asırdır günde 3 bardak su içerek yaşayan Aydın,naklin ardından günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı. 
        Bayramiç ilçesinde böbrek hastası olarak dünyaya gelen, evli ve iki çocuk babası Mehmet Aydın, 52 yıl boyunca hayatını doktor ve ilaç teda-vileriyle devam ettirdi. Mehmet Aydın'ın böbrekleri 4 yıl önce işlevini yiti -rerek,iflas etti. Haftanın 3 günü diyalize girmek zorunda kalan Mehmet Ay dın'ın hayatı günden güne zorlaşmaya başladı.Çevresinde böbrek nakliy- le sağlığına kavuşan hastaları gören Mehmet Aydın, 1 yıl önce ÇOMÜ Or gan Nakil Merkezi'ne başvurdu. Nakil için sıra beklemeye başladı.Mehmet Aydın'a bek lediği nakil haberi 22 Kasım tarihin de Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen birkişinin ailesi tarafın dan organları bağışlandı.ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, Mehmet Aydın' a ba-şarılı bir şekilde nakledildi.
56 YILLIK KANA KANA SU İÇME HASRETİ SON BULDU 
     Doğuştan böbrek rahatsızlığı nedeniyle 56 yıldır hayatında büyük zor-luklar yaşayan Mehmet Aydın'ın en büyük hayali ise kana kana su içmek-ti. Böbrek rahatsızlığı nedeniy le yarım asırdır günde 3 bardak su içebilen Aydın'ın kana kana su içme hasreti nakil sonrası son buldu. Aydın, artık günde 4 litre su içmeye başladı. Aydın, kana kana su içmenin yanı sıra sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşadı. 
'NAKİL İŞLEMİNİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK'  
    Mehmet Aydın’ın çocukluğundan bu yana böbrek rahatsızlığı çektiğini belirten ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir ALAN,  Aydın'ın do-ğuştan gelen bir böbrek rahatsızlığı olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Mehmet Aydın' ın 4 yıl önce böb-rekleri, vücudun yükünü taşıyamaz hale geldi, iflas etti ve diyaliz maki-nesine bağlandı.Bundan sonra Meh met bey için oldukça zorlu bir süreç başladı. Çünkü haya tını makineye bağlı olarak devam ettirmek duru-munda kaldı.Haftanın 3 günü diya-liz makinesine girdi. Bu süreçteki hayat zorlu olduğu için böbrek nakli olmaya karar verdi.Organ Nakil Mer kezimize başvurdu. 22 Kasım tari-hinde Bursa’da beyin ölümü gerçek leşen bir hastanın yakınları organla rını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yet-kilileri tarafından merkezimize ulaşıl dı. Bağışlanan böbreğin doku ve u-yum testleri olumlu çıkınca böbrek nakli işlemini başarılı bir şekilde ger çekleştirdik. Mehmet Bey’in daha önce bir su bardağına yakın idrar çı kışı varken, şu anda 3 litre civarın-da bir idrar çıkışı mevcut.”
 'KANA KANA SU İÇECEĞİM'  
Doğumundan itibaren böbrek rahat- sızlığı çektiğini ifade eden Mehmet Aydın ise, “Bu rahatsızlık nedeniyle ayağım şişiyordu. Kalbime kramp giriyordu. Bunlar da beni rahatsız ediyordu. Hastalığım ilerleyince di-yaliz makinesine girmeye başladım. Hayatımın 3 günü makinede geçi-yordu. Bu durum hayatımı zorlaştırı yordu. Nakil olmaya karar verdim. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi'ne baş vurdum. Nakil oldum, şimdi çok ra-hatım. Sağlığım yerinde, istediğim kadar su içemiyordum ama nakil sonrası günde 4 litre su içmeye baş ladım. Artık kana kana su içeceğim” diye konuştu.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder