Yeni
Loading...

TEMA VAKFI BAYRAMİÇ'TE FAALİYET GÖSTERECEK

    TEMA Vakfı Çanakkale Bayramiç İlçe Sorumlusu Efe Meriç göreve başladı.
        Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nı temsil etmenin bü-yük bir sorumluluk olduğunu belir-ten Efe Meriç, “Bugün ülke genelin de var olan 700 bini aşkın gönüllü sü, TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Bayramiç’in doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü eki-bimle birlikte var gücümüzle çalışa-cağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA,Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemiz deki gönüllü sayımızı artırıp, ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllü ye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek verme ye çağırıyoruz” dedi.
   TEMA Vakfı Bayramiç İlçe Sorum luluğu ekibi, toprağı bereketli, hava sı temiz, dereleri çağlayan; yaşana bilir bir gelecek için çalışmalar ger-çekleştirecek. Bu kapsamda doğal varlıkların korunması için kamuoyu nu bilinçlendirme çalışmaları yürüte cek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanla-rının korunması için çalışacak. Eko-lojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenler le iş birliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı’nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygın-laştıracak.
        TEMA Vakfı İlçe Sorumluluğu ekibi, kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmede en önemli desteği ilçede görev yapan basın mensup-larından alacağına inanıyor. Yapı-lan tüm faaliyetler düzenli olarak yerel basınla paylaşılacak.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder