Yeni
Loading...

ALABALIKLAR İÇİN KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

ALABALIKLAR İÇİN KÖYLÃœLER SEFERBER OLDU ile ilgili görsel sonucu       Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çareyi dere ve su yatakla-rındaki birikintilerin üzerini kuru ağaç dallarıyla kapatmakta buldu.
      İlçemizin Kaz Dağları eteklerinde yaşayan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için kuru ağaç dallarıy la dere ve su birikintilerinin üzerini kapatıp, ağ ve serpmeyle alabalığın tu-tulmasına engel oluyor.


KIRMIZI BENEKLİ ALABALIKLAR İÇİN SEFERBERLİK
      Kaz Dağları'nın kuzey yamaçla-rındaki derelerde gün gün azalan doğal kırmızı benekli alabalığın nes linin tükenmemesi için yöre halkı,se ferber oldu. Köylüler, yol olma tehli-kesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın korunması için çareyi de-re ve su yataklarındaki birikintilerin üzerini kuru ağaç dallarıyla kapat-makta buldu. Kuru ağaç dallarıyla dere ve su birikintilerinin üzerini ka-patan köylüler, yok olma tehlikesi bulunan doğal kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanılmasına engel oluyor.
"KURU DALLARLA ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORUZ'
      İlçemize bağlı Evciler köyünde yaşayan çiftçi Hikmet Şahin (47), bölgede kırmızı benekli alabalığın ağ ve serpme yöntemiyle avlanıldı-ğını söyledi. Derelerdeki alabalık-ların yok olma tehlikesiyle karşı kar şıya kaldığını belirten Şahin,"Biz de bölgedeki derelerdeki nesli tüken-me noktasına gelen alabalıkların av lanmasını önlemek için yöntem ge-liştirdik. Yörede tarlası bulunan köy lüler, alabalığın tutulduğu yerlerin üzerini kuru ağaç ve dallarla örte-rek hem alabalığın saklanmasını, yuva yapmasını sağlıyorlar. Kuru dallarla üstünü örtmeye çalıştığımız derelerde bu yöntem ile alabalıkla-rın avlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.ALABALIKLAR İÇİN KÖYLÃœLER SEFERBER OLDU ile ilgili görsel sonucu
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder