Yeni
Loading...

Sulama Birliklerinde Özelleştirmenin Önü Açıldı; ‹'ÇİFTÇİLER TEDİRGİN'

       Ülkemiz genelinde 25 yıl önce kurulan Sulama Birlikleri’nde seçim le göreve gelen 378 Başkan ile bir-likte 14 bin 387 Meclis Üyesinin ye-rine bir gecede kayyum atanarak 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle gö-revlerine son verildi.
   İlçemiz Ezine ve Bayramiç ovaları Sulama Birliği Başkanı Salih Zeki AYGÜN de başkanlıktan ayrıldı. Su lama Birlikleri’nin kayyuma atanma sıyla özelleştirmenin önünün açıldı ğına dikkat çeken ilçemizdeki çiftçi lerde tedirgin bekleyişini sürdürüyor Çiftçiler özelleştirmeyle birlikte tarla larını daha pahalıya sulayacaklarını ve su borcunu ödeyemediği duru-munda özel şirketin hemen suyunu keseceğini ifade ettiler. Sulama Bir likleri adına bir açıklama yapan Me-nemen Sahil Sulama Birliği Başka-nı Recai Önal yaptığı açıklamasın-da, “28 Nisan 2018 tarihinde ülke genelinde toplam 14 bin 387 Meclis Üyesinin görevleri düştü. 1 Haziran’ da da 378 Sulama Birliği Başkanı bir günde yok oldu ve görevlerini kayyuma devrettiler. Böylece de ta rımsal sulamada özelleştirmenin ta mamen önü açılmış oldu. Bu özel-leştirmenin adımıdır. Oysa ki seçim le gelen seçimle gitmelidir. Memle-kette demokrasi ve hukuktan bahse diyoruz. Şu anda hukukun ve de-mokrasinin ülkemizde var olmadığı-nın kanıtını zaten yapılan bu işlem-le bir kez daha görmekteyiz” şeklin-de görüş belirtti.   
“Toptan ceza kesildi”
     Sulama Birlikleri’nin ‘Toprak İşle-yenin, Su Kullananın’ anlayışı ile ça lıştığını ve devletin katma bütçesin den para almadığını sözlerine ekle yen Önal,“Sulama Birlikleri bu güne kadar yaşamlarını çok iyi bir şekilde idame ettirmişlerdir.Tabii ki 3-5 tane kötü yönetilen Birliğimiz de vardır. Zaten DSİ Denetim Raporları’nda da bunun tanımı yapılmaktadır.Ama hepsinin cezalandırılması hunharca ve acımasızcadır. Sanki suç işlemiş ler,sanki görevi kötüye kullanmışlar. Bunun altını kalın kalın çizmek gere kir. 

Bu konunun tekrar gözden geçiril-mesi gerekirdi” diye ifade etti.
“Kuraklığı konuşmamız gerekir- ken”
   Bu kararın yaratacağı sakıncalara da değinen Önal, “Geldiğimiz nokta-da şu anda sulama sezonuna giril-miştir. Olan çiftçiye olacaktır. Biz şu anda yaşanan kuraklığı konuşma-mız, kuraklığa çözüm yolları bulma-mız, suyu nasıl etkin kullanırız diye tartışmamız gerekirken Sulama Bir likleri Başkanları’nın yerine kayyum atayarak bunların görevlerine son vermişizdir. Ama ilerleyen günlerde çiftçi bunun zararını görecektir. Gı-
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder