Yeni
Loading...

YONCA FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

       Büyükbaş, küçükbaş hayvan-cılık sektöründe taleplerin artmaya başlamasıyla yonca balyası fiyatla-rında her geçen gün yükselmeye başladı.
    Geçtiğimiz yılki fiyatlardan düşük fiyatlara satılan yonca balyası ya-vaş yavaş yükselişe geçiyor. Balya-sı 10-11 liradan satılmaya başlayan yonca fiyatları şu günlerde 15-17 TL liraya kadar yükseldi. İlçemizde çift-çilik yapan Ümit ATAY yonca balya-sının yavaş yavaş rağbet gördüğü nü belirterek; "Büyükbaş hayvanla-rın yanı sıra küçükbaş koyun, keçi gibi hayvanların beslenmesinde yemler kadar yonca balyasının yeri çok önemli.Hayvan ne kadar yemle beslenirse beslensin sap ve yonca balyasına ihtiyaç vardır. Çünkü hay vanın sindirimi için balya şarttır.
        Fiyatlar geçen yıla göre düşük seyretse'de her geçen gün yükseli- yor. Fiyatların düşük olmasının se-bebi Çan ve Biga bölgelerinde bu yıl otun fazla olması olarak da de-ğerlendirilebilir. Çünkü bu bölgede hayvanlara ot veriyorlar ve yonca balyasına ihtiyaç duymuyorlar. Bu yıl fiyatlar 15 ile 18 arasında deği-şir" diye konuştu.
         Diğer yandan yıllarca para et-mediği için tarlada çürümeye terk edilen saman, bugün altın değerin de bir ürün oldu. Yonca, ot gibi kali-teli kaba yemlerle karşılaştırılmaya cak kadar kalitesiz olan saman,fiya tı nedeniyle şu dönemde en önemli ürünlerden biri oldu. Samanın 25 ki loluk balyası geçen yılla kadar 2-3 liradan satılırken bugünlerde 8 lira-nın üzerinde satılıyor. Bölgelere gö-re 10-12 liraya alıcı buluyor. Hay-vancılık yapanlar saman fiyatının spekülatörler tarafından artırılmasın dan ve hükümetin seyirci kalmasın-dan yakınıyor. Damızlık Sığır Yetiş-tiricileri Birlikleri üyelerine zorunlu olmadıkça saman almamalarını al -ternatif ürünleri kullanmalarını isti-yor
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

1 yorum :