Yeni
Loading...

ilan

                                                            T.C BAYRAMİÇ
                                ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
                                                                2018/126 Esas
                                                                       İLAN       
Aşağıda ili, ilçesi, köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü belirtilen taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş olup Mahkememize 2942 Sayılı Yasanın Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre bedel tespit ve tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itiba ren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi ve dava açanların Mahkememize bilgi vermesi gerektiği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden mülkiyet hakkı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza TAC. Ziraat Bankası Bayramiç Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirme niz gerekmektedir. İlgililere 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince İLAN olunur.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder