Yeni
Loading...

ihale ilanı

                                                                   T.C BAYRAMİÇ
                                                      İCRA DAİRESİ  2017/192 TLMT
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 323 Parsel, GEDİK Mahalle/Köy, Ilıca Civarı Mevkii, Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Gedik Köyü Ilıca Civarı Mevkii 323 parselde kayıtlı tapu kayıtlarında "Bağ" olarak görünen 6.000,00-m2 yüzölçümlü taşınmaz Müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. Toprak yapısı itibari ile derin profilli, kumlu-tınlı, su tutma kapasitesi iyi, sulama imkânı olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz İçerisinde az sayıda bakımsız, kurumuş bağ omçaları ve badem ağaçları bulunmakta olup, hal itibari ile boş tarım arazisidir. Toprak yapısı ve tarımsal özellikleri itibari ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesinin (e) bendinde sayılan "Mutlak Tarım Arazisi" sınıfına girmektedir.
Yüzölçümü              : 6.000 m2
İmar Durumu           : T.C. Bayramiç Belediye Başkanlığının 02/08/2017 tarih ve 796 sayılı yazısı gereği ilgili parsel Belediye Mücavir alanı ve uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti                    : 42.000,00 TL
KDV Oranı               : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu ve Resmi Kayıtlardaki Gibidir.
1. Satış Günü          : 06/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü          : 06/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                 : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç/Çanakkale
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/192 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
                                                                                                                           Basın No: 621-99/317
.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder