Yeni
Loading...

ilan

                                    BAYRAMİÇ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
                                                                             İLAN         
      Bayramiç İlçesi Süt Birliğimizin 03/02/2018 Cumartesi günü saat 13.00 de Belediye Düğün Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılacaktır.
           Çoğunluk sağlanamadığında 10/02/2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
           Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla;             

                                    Mehmet GÜNER                             Mehmet ARSLAN
                                               Yönetim Kurlu Üyesi                    Yönetim Kurulu Başkanı
 GÜNDEM :
     1. Açılış, Yoklama
     2. Başkanlık Divanının Oluşturulması,ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
     3. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve Görüşülmesi
     4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması (Yeminli Mali Müşavirin  Hazırladığı  2017 Raporunun Okunması)
     5. Bilanço ve Gelir – Gider cetvellerinin ayrı ayrı okunması ve ibrası
     6. Yönetim Kurulunun İbrası
     7. Denetleme Kurulunun İbrası
     8. 2018 Yılı Çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,
     9. Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi  ve karara bağlanması
   10. Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,
   11. Üye üretici sütlerinin üyeler adına pazarlanması, üye sütlerinin toplanma şartları, pazarlama şartları, fiyatı ve alınacak komisyon miktarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
   12. Süt birliğine bağlı Ticari işletmenin faaliyetlerinin geliştirilmesi, bu faaliyetlerin birlik tarafından karşılanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
   13. Birlik veya Ticari İşletme için T.C. sınırları dahilinde bulunan bankalarda hesap açılmasına, kredi alınmasına ve bu kredileri ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
   14. Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, taşıt, alımı, satılması veya kiralanması, gayrimenkul alımı veya kiralanması ve menkullerin ipotek alınması veya verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
   15. Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Cami Kebir Mahallesi Kıbrıs Caddesi 155 ada 20 parselde bulunan işyerlerinin satışına katılmaya ve  üst limit belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması
   16. Süt desteklemelerin birlik üzerinden yapılması halinde aidat borçlarının kesilip üyelere ödeme yapılması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
   17. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemeler ile Üyelere Yurt içi ve Yurt dışından damızlık düve, damızlık süt sığırı teminine  ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum, kuruluşlara başvuruların yapılması, birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması, tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırması yaptırılması, yapılması, çerçeve sözleşme, tip sözleşme yapılması, yaptırılması, taahhütte ve talepte bulunulması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
    18. 5200 sayılı Tarımsal Üretici  Birlikleri  Kanunun 5. Maddesi(I) bendi ve Hayvancılığın desteklenmesi hakkında Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 28 Mayıs 2014 tarih ve 29013 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2014/22 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 3. Maddesinin (vv) alt bendi gereği, Ulusal Süt Kayıt Sisteminin uygulanabilmesi için  tüm süt toplayıcılarına mobil veri giriş cihazı verilecek, icmaller elektronik ortamda yapılabilecek, tüm üreticiler ve birlikler için banka hesabı açtırılacak, bankalardan özel avantajlı  hizmet alınacak, projeye destek verecek firmalardan üyeler için özel indirimler ve özel kampanyalar sağlanacaktır.  Bu doğrultuda Türkiye Süt üreticileri Merkez birliğine bağlı alt birlik olarak, alt birliğimize bağlı tüm üyelerimizi kapsayacak şekilde  ve ulusal Süt kayıt Sistemi devam ettiği sürece ilgili makamlara muvafakat name verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
   19. 2017 yılında üyelikten çıkan ve giren üyelerin durumlarının görüşülmesi karara bağlanması
   20. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu huzur hakkı ücretleri ve Yollukların Görüşülmesi ve karara bağlanması,                                                                                           
   21. Dilek Ve Temenniler
   22. Kapanış.                                                                                                         Basın No: 621-99/54Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder