Yeni
Loading...

ilan

                                       BAYRAMİÇ İLÇESİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
                                                                                İLAN     
       Bayramiç İlçesi Süt Birliğimizin 03/02/2018 Cumartesi günü saat 11.00 de Belediye Düğün Salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantımız yapılacaktır.
      Çoğunluk sağlanamadığında 10/02/2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
      Gereğini bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla;             

                        Ahmet UTKU                                Mehmet GÜNER
                                               Yönetim Kurulu Üyesi                  Yönetim Kurulu Başkanı
      GÜNDEM :
      1. Açılış, Yoklama
      2. Başkanlık Divanının Oluşturulması, ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
      3. Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve Görüşülmesi
      4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması (Yeminli Mali Müşavirin                                              Hazırladığı  2017 Raporunun Okunması)
      5. Bilanço ve Gelir – Gider cetvellerinin ayrı ayrı okunması ve ibrası
      6. Yönetim Kurulunun İbrası
      7. Denetleme Kurulunun İbrası
      8. 2018 Yılı Çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması
      9. Üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi  ve karara bağlanması
    10. Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
     11. Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılaması için üyelerden yetki alınması, dosya ücretlerinin alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
     12. Süt desteklemelerin birlik üzerinden yapılması halinde aidat borçlarının kesilip üyelere ödeme yapılması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
     13. Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemeler ile Üyelere Yurt içi ve Yurt dışından besilik et materyali (damlık dana) teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, hazırlanana evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum, kuruluşlara başvuruların yapılması, birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması, tüm bu süreç ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırması yaptırılması, yapılması, çerçeve sözleşme, tip sözleşme yapılaması, yaptırılması, taahhütte bulunulması, talepte bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
     14. Yönetim Kurulu Ücret,Yıllık Aidat ve Yollukların Görüşülmesi ve karara bağlanması
     15. Dilek ve Temenniler
     16. Kapanış

                                                                                                                             Basın No: 621-99/53
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder