Yeni
Loading...

CHP'LİLER ADALET EYLEMİNDE

CHP'LİLER ADALET EYLEMİNDE
    


Çanakkale’de, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tu-tuklanmasının ardından Cumhuri-yet Halk Partisi Genel Başkanı Ke-mal Kılıçdaroğlu’ nun Ankara’ dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet’ yürüyü şünün 6’ ncı gününde destek için CHP İl Başkanlığı ve CHP Merkez İlçe Başkanlığı,İl Kadın Kolları,Gen lik Kolları ve partililer, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Etkinlik ilk olarak partililerin ellerinde ve üzer-lerine giydikleri 'Adalet' yazılı tişört lerle iki dakikalık duran adam eyle mi yapması ile başladı.

“ÜLKEMİZ CUMHURİYET TARİHİ NİN EN KARANLIK GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

Daha sonra kürsüye gelen CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Kara-kaş, “Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, sa-dece adaletin işleyiş noktasında de ğil,Türkiye’nin geleceği konusunda haklı endişelere neden olacak nite-liktedir. Alınabilecek hukuki farklı tedbirler söz konusu olduğu halde milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kim liği, adresi belli bir milletvekili hak-kında böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması, bu endişeleri daha da arttırmıştır.Bir kişiye yapılan hak sızlık tüm topluma yapılan tehdittir. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir” diye ko-nuştu.

“HAK,HUKUK VE ADALET KAL MAMIŞTIR”

CHP Merkez İl Başkanı Nejat Önder ise yaptığı konuşmada,“Bu gün iktidarı elinde bulunduranlar sistemli ve planlı bir şekilde laik demokratik cumhuriyetimizin de-ğerlerine ve kazanımlarına saldır-maktadır. Hukuk devletinin vazge-çilmez unsuru olan adalet kavra-mını tahrip etmektedirler. Yargının siyasallaşması, OHAL’in amacın-dan saptırılarak muhalif kişi ve ku rumlara karşı bir baskı ve infaz a-racı haline dönüştürülmüştür. De-mokrasilerde asla kabul edilebilir bir şey değildir. Son günlerde ada letin yok olduğu, gerçek suçluların serbest bırakılarak masum insan-ların haksız yere tutuklandığı, ga-zetecilerin akademisyenlerin, öğret menlerin ve birçok masum insanın cezaevlerine doldurulduğu karanlık bir dönemden geçmekteyiz.Hak hu kuk ve adalet kalmamıştır. Yargı si-yasallaşmış, tek adam emrine gir-miş ve yargılı infaz dönemi başla-mıştır. İşte bizler bugün meşru di-renme hakkımızı kullanıyoruz. Kul-lanmak için yollardayız” dedi. Açık lamasının ardından CHP’liler elle- rinde ve üzerlerindeki “Adalet” yazı lı pankartlarla slogan atarak Kor-don Boyunda bulunan Truva Atı’na kadar yürüdü.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder