Yeni
Loading...

BAYRAMİÇ BELEDİYESİ ZİRVEDE     CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katılan Bayramiç Belediyesi, ilçenin ürünlerini fuar alanında sergiledi.

     Bayramiç Belediyesi, 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi' nde gerçekleşen CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı. Organizasyon da Kazdağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte yer alan Bayramiç Belediyesi,ilçenin coğrafi tescilli ürünleri Bayramiç Beyazı ve Bayramiç Elması’nı fuar alanında sergiledi. CHP' li 160 belediyenin yanı sıra, 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin bulunduğu fuarda ilçe-miz Belediye Başkanı Mert UYGUN Kooperatif Başkanı Hasan Sezgin ve İl Genel Meclis Üyesi Sadık Göğüsgeren, ürünlerin tanıtımını yaptı. Zirvede konuşma yapan CHP Ge-nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,par tinin tarım politikasını kamuoyuna açıkladı. Tarımsal kalkınmada plan-lamanın önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Planlama sıradan ele alı-nacak bir konu değildir. Planlamayı işin uzmanları yapacak.Herkes üretecek ama kimse zarar etmeyecek. Herkes kazanacak,Türkiye de kaza nacak. Bunu yaptığınızda planlama amacına ulaşmış olur. 

1-Çiftçi bir yıl önceden ne ekeceğini bilecek. 

2-Ürünü kaça satacağını bilecek. 

3-Sattığı üründen zarar etmeyece-ğini bilecek.

4- Tüketici de evine ucuz ürün götü recek.Planlamanın özü budur.Bunu yaptığımızda fiyatlarda istikrar olur. Politika olur. Sağlıklı bir zemin yarat mış oluruz.Planlama olmayınca şöy le oluyor. Bu yıl patatesin fiyatı iyi, hep beraber patates ekiyoruz.Ertesi yıl hep beraber batıyoruz veya bu yıl soğan iyi fiyat yaptı.Hep beraber soğan ekiyoruz. Sonra yine hep be-raber iflas ediyoruz. Kim soğan eke cek, ne kadar ekecek? Kim patates ekecek, ne kadar ekecek ve ne ka-dar gelir elde edecek. Bütün bunlar planlandığında sorun kendiliğinden büyük oranda çözülecektir” dedi. Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ve milletvekille-riyle birlikte Tarımsal Kalkınma Zir-vesi’nin açılış kurdelesini kesti.Kılıç daroğlu daha sonra stantları ziyaret etti. Konuyla ilgili görüşlerini dile ge tiren Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, “Bayramiç bir tarım il-çesi ve burada dile getirilen sorun-ları,çiftçilerimiz de yakından yaşıyor Bu sorunlara çözüm bulmak çok da ha verimli üretim yapmak için fayda lı bilgiler edindiğimize inanıyorum. Hayata geçirmek adına kooperatifi-mizle ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder