Yeni
Loading...

CHP İlçe Başkanı Emin FİDAN; ''ÇİFTÇİ YANIYOR !!!...''


          Chp İlçe Başkanı Emin FİDAN çiftçilerin son zamanlarda ekonomik olarak çıkmaza girdiğini belirterek açıklamalarda bulundu. FİDAN yaptığı açıklamada;  ''Temel besin ihtiyaçlarında dışarıya bağımlı olan bir ülkenin bağımsız olmasından söz etmek mümkün değildir. Ülkemizin gıda ihtiya-cını bütün zorluklara rağmen karşılamaya çalışan, ekmeğini alın teriyle bereketli topraktan çıkaran üreticimiz, son yıllarda çığ gibi büyüyen sorunlarla boğuşmaktadır. Uygulanan çarpık politikalar, bu politikalardaki ısrar ve plansızlık nedeniyle çiftçimiz,üreticilerimiz yoksulluğa itilmiş;tarım, uçu rumun kenarına getirilmiştir. Geçmiş yıllarda tarımda kendi kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye’nin ithal eder bir ülke haline gelmesi üzücü, bir o kadar da düşündürücüdür. 

Çiftçilerimiz üretimden uzaklaştırılmıştır

       Son 18 yıl boyunca mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerindeki artış yüksek bir seyir izlemiş, buna karşılık çiftçinin eline geçen para giderek azalmıştır. Mazot, gübre, ilaç,tohumluk, makine gibi tarım girdilerinin fiyatlarında 2002’den günümüze kadar geçen sürede yüzde 400’leri bulan ar-tış yaşanmıştır.11 Mart ve 30 Mart tarihleri arasında gübreye 6 kez, yeme 3 kez zam geldi. Yani üreticimiz AKP iktidarında 4 kat fakirleşmiş, alım gücü 4 kat azalmıştır. Bu maliyetler altında ezilen çiftçimizin ürünü pazar-da hak ettiği değeri bulamamakta, Hükümet de çiftçiye gerekli desteği sağlamamaktadır. Borç batağına saplanan çiftçimiz desteklenmek yerine sürekli vergilendirilmekte, haciz-icra kıskacına alınmaktadır. Yaraları sar-ması gereken siyasi iktidar, çiftçinin geleceğine de ipotek koymuştur. Çift-çinin Ta rım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan toplam borcu milyarları geçmiştir. Ne acıdır ki tarımda kullandığı girdilerin bedelini kar-şılayamayan çiftçilerimiz, aldıkları kredileri geri ödeyememektedir. Girdi fiyatlarının fazlalığı, ürünlerin pazarda yeterli değeri görmemesi nedeniy-le çiftçiler tarlalarını sadece boş kalmasın diye ekmektedir. Alın terinin hakkını alamayan, yarınına umutla bakamayan üreticimizin içinde bulun-duğu zor koşullardan kurtulabilmelerinin tek yolu uygulanan yanlış tarım politikalarından bir an önce vazgeçmek, üreticiyi desteklemekten geçmek tedir. Unutulma malıdır ki çiftçilerimizin yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürünlerinin Pazarda hak ettiği değeri bulması, ülkemizin kalkınma süreci-ne de büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizde tarım ve hayvancılık can çeki şiyor. Yem fiyatları nedeni ile hayvanlarını kesime göndermek mecburiye-tinde kalan hayvan sahipleri mağdur. Süt para etmiyor, sudan ucuz. Mali-yetler arttı, hayvancılıkla geçinenler 12 ay yem bedeli ödüyor,yaptığı mas rafı çıkaramıyor. Besici mağdur,süt ve et para etmediği gibi borçlarını öde yemez duruma da geldiler. Mazot ve elektrik giderleri de besiciyi mağdur ediyor. İktidar besicilerin, süt üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmelidir' dedi.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder