Yeni
Loading...

SOKAĞA KİMLER ÇIKABİLECEK ? HANGİ İŞLETMELER HİZMET VERECEK ?...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 4 Mayıs Sokağa çıkma yasağı ...        Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
     Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22. 05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
     Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulu-nanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bak-kal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saat-ler arasında market,bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yani Cumartesi günü esnek bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
       24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı gün-leri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.
    İlçemiz Hıfzıssıhha kurulu yaptığı toplantıda Pazar ve Pazartesi günleri ilçedeki tüm fırınların kapalı olacağını ve Bayramın son günü de sadece bir fırının açık kalacağının kararını aldı.Salı günü ekmek satışı mahalle mahalle satılacak ve hangi mahallede saat kaçta satışın yapılacağı vatandaşlara anonsla bildirilecek
  Ramazan Bayramı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26. 05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,İlaç,tıbbi cihaz,tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, hiz-met verecek. İlçede bulunan 4 ben-zin istasyonu dönüşümlü hizmet ve recek ve her gün 1 istasyon açık olacak.İlçede üretim devam edecek ve çiftçiler hayvan sahipleri belgele ri yanlarında olmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.
     Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, Oteller ve konaklama yerleri, Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağla-yan üretim tesisleri, Çalışanları in-şaat alanında/maden alanında bu-lunan şantiyede konaklayarak yapı-mı veya çalışması devam eden bü-yük inşaatlar ile madenler (Bu mad-de kapsamında inşaat ve konakla-ma aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin veril-mez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.), Gazete, radyo ve televizyon kuru-luşları ile gazete basım matbaaları, Daha önceden sözleşmeye/taahhü de bağlanmış ve belirlenen süre içe risinde yetiştirilmesi gereken ihra-cata konu; mal malzeme,ürün,araç -gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlama-ları ve anılan şartlara uymaları kay-dıyla), Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri, Kısıtlama süresinde yağmura ba-ğımlı tarımsal faaliyetler göz önün-de bulundurularak Valilikler/Kayma-kamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. ta-rımsal üretime ilişkin ürün satışı ya-pan işletmeler, açık olacak.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder