Yeni
Loading...

.''ÜRETEN KÖYLÜLERE İŞKUR DESTEĞİ ŞART''

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, çim, gökyüzü, açık hava ve doğa        Ziraat Odası Başkanı İsmail PEHLİVAN köylerdeki üreten insan ların daha fazla üretmeleri için İş-kur vdesteğinin şart olduğunu belir tip; "OSB’lerde ki Fabrikalar Kamu Kurum ve Kuruluşları Ne İse, Bizim Fabrikalarımızda “Bacasız Fabrika” Dediğimiz Tarlalarımızdır.
OSB’lere verilen elektrik işçi sigorta vb. ne destek varsa bizde istiyoruz»
      "Küçük aile işletmelerinin gelir seviyelerini arttırmaya yönelik çalış malar hız kazanmalı. Kırsalı insan-lar, özelliklede gençler için cazip ya şam alanları haline getiremez isek, köydeki genç üretim gücünü koru-makta ve geliştirmekte güçlük yaşa yacağız. Tarımın bitkisel üretim ka-nadı OSB'lerdeki endüstriyel üretim fabrikaları gibi, bacasız fabrikalar-dır. Devletimizin verdiği destekler ile OSB deki fabrikalarım üretim po tansiyeli oldukça ilerde bizlerde çift çiler olarak üretenlerin gençlerimi-zin köyden gidip bu fabrikalarda as gari ücretle çalışmalarına razı deği-liz. Eğer İŞKUR tarımla uğraşan ki-şilere işçi desteği verirse inanıyo-ruz ki üretenlerin gençlerimizin doğ duğu yerde doymaya devam ede-cektir. Böylece de çiftçimizin son zamanlarda en önemli sorunu hali-ne gelen Tarım işçisi sorunu da bir nebzede olsa giderilecektir." Dedi.
Ayrıca Tarım işçisi konusunda İŞ-KUR gerekli adımları bir an önce atmalıdır. Bu konuda yetkililerin bir an önce gerekli adımları atacağını düşünüyoruz. Biz oda olarak her türlü desteğe hazırız. Amacımız üretmek 81 Milyonu Halkımızı ve 45 Milyon turisti doyurmaktır 'dedi.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder