Yeni
Loading...

TİCARET BORSASI İLÇEMİZDE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEDİ

Görüntünün olası içeriÄŸi: 1 kiÅŸi, ayakta ve açık havaGörüntünün olası içeriÄŸi: 3 kiÅŸi, kalabalık, aÄŸaç ve açık hava        Çanakkale Ticaret Borsasının geleneksel olarak düzenlediği iftar yemekleri bu kez ilçemizde yapıldı. Hacı Kayyum Restaurantta düzen-lenen iftar yemeğine Bayramiç Be-lediye Başkanı Mert Uygun, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Cahit Uydaş Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehli-van ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın, Esnaf ve Sa natkarlar Odası Başkanı İsmail Yıl-dırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Es naf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Ko op. Başkanı Süleyman Yüksel, Ça-nakkale Ticaret Borsası Yönetim Ku rulu Başkanı S.Kaya Üzen,Yönetim Kurulu Üyesi Ruhi Badem, Meclis Başkanı Abdullah Deniz,Meclis Üye leri Cengiz Yanmaz, Nazmi Tok, Va hit Tüzgen,Güray Özsoy,Genel Sek reter Sevcan Elver, Ticaret Borsası 1.Meslek Komitesi Başkanı Yahya Çakıroğlu, Borsa üyeleri, muhase-beciler ve basın mensupları katıldı-lar.  Çanakkale Ticaret Borsası Yö-netim Kurulu Başkanı S.Kaya Üzen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Ramazan ayının toplumsal dayanış ma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, ma-nevi duyguların güçlendiği bir ay ol duğunu vurgulayarak, Çanakkale Ti caret Borsası olarak böyle manevi bir iklimde Bayramiçli üyelerimiz ve iş dünyamızın değerli temsilcileri ile birlikte iftar sofrasına oturmanın key fini yaşadığını belirtti.Başkan Üzen; “Borsa olarak, kadim değerlerimize sahip çıkmayı asli vazifemiz olarak gördük. Bu doğrultuda, İftar yemek lerimizi tüm ilçelerimizde düzenliyo ruz. Düzenlenen bu iftarlarla üyele-rimizin, ilimizin ve ülkemizin gelişi-mi adına yapılması gerekenler ile ilgili hep beraber istişarelerde bulun maktayız. Bizler kocaman bir aile-yiz. Birlik, beraberlik sofralarımızın hiç bozulmaması umudu ile Çanak kale Ticaret Borsası olarak bütün İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutluyoruz” dedi. Meclis Baş-kanı Abdullah Deniz ise yaptığı ko-nuşmada, “Ramazan ayı kardeşlik duygularının en yoğun hissedildiği aydır. Birlik ve beraberliğimizin ön plana çıktığı Mübarek Ramazan a-yında gelenekselleştirdiğimiz iftar yemeğimizde sizlerle bir arada ol-manın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe-lerimizde üyelerimiz ve iş dünyamız ile gerçekleştirdiğimiz bu iftarların yakın ilişkilerin ve iletişimin güçlen-mesine katkı sağladığı ve faydalı bir görüş alışveriş ortamı oluşturdu-ğu aşikardır” dedi. Bayramiç Bele-diye Başkanı Mert Uygun konuşma sında, Çanakkale Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar yeme-ğinde iş dünyasının temsilcileri ile bir arada olmaktan duyduğu mem-nuniyeti belirterek, kendilerine ver-dikleri iftar yemeği için teşekkürleri-ni sundu. Başkan Uygun sözlerine şu şekilde devam etti. “Çanakkale Ticaret Borsası kent ekonomisinde, İlimizin önde gelen kurumlarından biri.Bayramiç Belediye Başkanı ola rak seçildiğim günden itibaren ben ve ekibim, Bayramiç’imizin gelişme-si ve önünün açılması anlamında çeşitli projeler oluşturacağız.İlçemiz için ilk hedefimiz kooperatifleşerek 'üretime, istihdama, kalkınmaya yö-nelik projeleri hayata geçirmek. Ve gerçekleştireceğimiz bu  projelerde siz değerli işadamları ile birlikte yer almak istiyoruz. Bunların tespiti nok tasında bir çalıştay düzenleyerek sizlerinde değerli görüşlerinizi al-mak arzusundayız”. Belediye Baş-kanı Mert Uygun’un ardından İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın tarafından Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bir dua gerçekleştirildi. Düzenlenen iftar programı oruçların açılmasının ardından, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen,Meclis Başkanı Abdullah Deniz ve Borsa Meclis Üyelerinin misafirlere teşekkürleri ile son buldu.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder