Yeni
Loading...

KANOLA İLÇEMİZDE DE GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Görüntünün olası içeriÄŸi: çiçek, bulut, gökyüzü, bitki, doÄŸa ve açık hava   Dünyada 72 milyon tonluk üretimi ile yağlı tohum bitkileri arasında so ya bitkisinden sonra ikinci sırayı a-lan kanola bitkisi, ülkemizde de ge-lişimini sürdürüyor. 2018 yılında ge çen yıla oranla %100’ün üzerinde bir artış ile 118.500 ton kanola üre-timi gerçekleştirildi.Trakya’da 422. 000 dekar,Güney Marmara, Bilecik, Uşak ve Konya’da 82.000 dekar alanda kanola üretimi yapıldı. Trak-ya bölgesinin yeni altın sarı çiçeği olarak kabul edilen kanola bitkisi, bu bölgede toplam 91.500 ton civa-rında üretim ile dönüm başına 240 kg  ortalama verim gördü. Güney Marmara Bölgesinde ise ortalama verimler 300 kg; Konya’da sulamalı alanlarda ise ortalama 425 kg  ola-rak gerçekleşti. Yağlı tohum bitkile-rinde dışa bağımlılığın azaltılması için ülkemiz adına önemli bir bitki türü olarak değerlendirilen kanola,  ton başına 2.050 - 2.100 TL üzerin-den alıcı bulurken, çiftçinin yüzünü güldürdü.
      İlçemizde de kanola üretimi ço-ğalmaya başlarken, ilçemiz üretici-si kanola ekiminin ilerleyen yıllarda artacağını belirtiyor. Kanola ekimi yapan üreticilerden Zeki SEZER 2013 yılından bu yana kanola üre-timi yaptığını belirterek;'yaklaşık 7 yıldır kanola ekiyoruz ve aldığımız mahsülün pazarını çok rahat bulu-yoruz .Bayramiçli çiftçi arkadaşları ma da kanola ekmelerini tavsiye edebilirim''. dedi.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder