Yeni
Loading...

METEM DİĞER OKULLARA ÖRNEK OLSUN

Görüntünün olası içeriÄŸi: 1 kiÅŸi, iç mekanGörüntünün olası içeriÄŸi: 2 kiÅŸi, ayakta duran insanlar         İlçemiz Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi ha zırladığı projeyle GMKA’dan önemli bir hibe desteği alacak. Proje kapsa mında okula teknolojinin son ürünü olan makinalar gelecek ve öğrenci-ler bu makinalardan faydalanacak.
      Proje’nin tanıtımı geçtiğimiz gün okulda düzenlenen toplantıda yapıl-dı. Okul Müdürü Erdal SEZER Yap tığı konuşmada;”Okulumuz yaklaşık 40 yıldır ilçemizde mesleki eğitim alanında eğitim öğretim veren, meslek elemanları, ustalar yetiştiren bir eğitim yuvasıdır. Bende lise öğrenimimi 1993 yılında okulumuzda tamamladım. Yani bende bu eğitim yuvasının mezunuyum. Ve bununla gurur duyuyorum.Okulumuz mevcut Metal Teknolojisi-Mobilya İç mekan Tasarımı - Çocuk gelişimi ve eğitimi - Elektrik Elektronik Teknolojileri ve Gıda teknolojisi olmak üzere toplam 5 alanda 202 öğrencisi ile eğitim öğ retime devam etmektedir. Mesleki eğitim memleketimiz için olmazsa olmazlarımızdan, temel taşlarımız dan geleceğe uzanan köprülerimiz den biridir. Meslek lisesi memleket meselesidir. Bu sebeple Bizim de sloganımız (okulunda girişine yaz-dırdık) EĞİTİYOR, ÖĞRETİYOR VE ÜRETİYORUZ.
  Üretimin özellikle de yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu bugün-lerde ülke olarak herhalde daha iyi anlamış bulunmaktayız. Biz de bu bağlamda üretiyoruz ama üretim teknolojisiz olmaz üreteceksek bu-nu yüksek teknoloji ile üretmeliyiz diyerek bir yola çıktık ve bölgemiz kalkınma ajansı GMKA ya GELECEK TEKNOLOJİDE, TEKNOLOJİ MESLEK LİSEMDE isimli bir proje hazırladık.
      Projemiz GMKA ve bağımsız denetleyiciler tarafından uygulan-maya değer bulundu ve % 90 hibe 422.000 TL Bütçe ile kabul edildive biz bu 422 Bin TL nin yaklaşık 400 Bin TL ile okulumuza teknolojik ma kina alımı yaptık. Geriye kalan mik- tar ise tanıtım ve açılacak olan kurs ların giderlerinde kullanılacaktır.
     Ben projede bizlerden desteğini esirgemeyen Bayramiç  Kaymakamı sayın Ramazan KENDÜZLER’e Bayramiç bele-diye başkanımız sayın Sadettin ARS LAN a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sa yın Osman ÖZKAN’a, İl Özel İdare-mize, İl İş Kur Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet ETİK’e, İlçemiz Halk Eğitim Müdürlüğümüze, GMKA a ve proje-nin yazanı koordinatörü Elektrik-Elek tronik Teknolojileri Öğretmenimiz Er han BOZDEMİR başta olmak üzere “başarı ekip işidir” diyerek projede görev alan tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Okulumuza kazandırılan tüm teknoloji ve açıla-cak olan kursların okulumuza öğren cilerimize ve Bayramiç imize hayır-lar getirmesini temenni ediyor, katı-lımlarınızdan dolayı hepinize tekrar çok teşekkür ediyor saygılar sunu yorum”dedi.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder