Yeni
Loading...

CHP OLAĞANÜSTÜ KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Görüntünün olası içeriÄŸi: bir veya daha fazla kiÅŸi, ayakta duran insanlar, takım elbise ve iç mekan    Chp Bayramiç olağanüstü kongresi geçtiğimiz gün belediye düğün salonunda yapıldı.
   Kongrede söz alan Suriri SAVAŞ; 'Değerli Cum huriyet Halk Partililer,oda ve dernek başkanları-mız, misafirlerimiz ve basın mensuplarımız muh-tarlarımız. Öncelikle kongremize katılımınız için teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum Değerli partililerim Bayramiç Belediyesi Yazı İşle ri Müdürlüğü, Bayra-miç Nüfus Memurluğu görev lerinden sonra çocuğumun eğitimi için Çanakka-le'ye tayinimi istedim ve 12 yıl Çanakkale Valiliği Köyle re Hizmet Götürme birliğinde müdür olarak çalıştıktan sonra emekli oldum. Şu anda Açılım Özel Eğitim Kurumlarının ortağı ve sorumlu mü-dürüyüm.Çanakkale'de Birlik müdür olarak görev yaptığım süre içinde Bayramiç' ten kopmamaya gayret gösterdim, Bayramiçteki evimi boşaltma-dım ve her fırsatta Bayramiç'e gelip gittim.Emek li olduktan sonrada memleketime hizmet etmek için her göreve hazır olduğumu belirttim,ilçe baş kanımız Mert UYGUN'un belediye başkan adayı olması ile parti yönetimi yerel seçime giden sü-reçte ilçe başkanı olarak görev almamı istedi ve ben de Bayramiç'e olan sorumluluğun gereği si-zin onayınız ile bu görevi kabul ettim.
      Değerli partilerimiz; içinden geçtiğimiz süreç hepimizin sorumluluk alması gereken bir süreç-tir. Kişisel, ailevi, ekonomik kaygılar bizlere bu mücadeleden uzak tutmamalıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerde Bayramiç belediyesini kazana-cağız, il genel meclisi seçimlerinde Bayramiç'te iki üyelik kazanacağız. Kendime ve yönetimime ve partimin tabanına güvenim tamdır. Kapı kapı gezeceğiz, girmedik ev, sıkmadık el bırakmaya-cağız. Bu mücadelede parti üyelerimizin tam desteğini alacağımızı biliyoruz. Birlikte kazana-cağız, birlikte yöneteceğiz.
      Belirlediğim Yönetim Kurulum ve ben Cum-huriyet Halk Partisi Bayramiç İlçe Yönetim ada-yız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı-larımı sunuyorum' dedi. Ardından Belediye Baş- kan adayı Mert UYGUN da bir konuşma yaptı. Mert UYGUN konuşmasında; 'Değerli Cumhuri-yet Halk Patililer öncelikle Gençlik Kolları başka nımız İhsan kardeşimiz yaşı gereği görevini yeni seçilen uğur kardeşimize bırakmıştır. Genç kar-deşlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Ay-rıca bugün burada seçilecek olan yeni yönetime ve başkanımıza şimdiden başarılar diliyorum.Biz ler 6 aylık önümüzdeki seçimde birlikte karalı ve azimli bir şekilde çalışacağız. Zaman birlik zama nıdır hepimizin birlikte birlik olma zamanıdır. Ma-lesef 24 Haziranda istemediğimiz bir sonuçla kar şılaştık ama şunu da gördük ve ispatladık Bayra miç'in birinci partisi her zaman Cumhuriyet Halk Partisidir. Bilindiği üzere oylar sokakta...
      İşte sizlere bu konuda çok ihtiyacımız var so-kağın sesini iyi dinlemeliyiz ve bu seslerden doğ-ru projeleri yakalamalıyı. Bayramiç'imizi güzelleş tirecek bu projelerle tek tek ev ziyaretlerinde bu-lunmalıyız. Birinci görevimiz partililerimiz olmalı 24 Haziranda Cumhuriyet Halk Partisine oy ve-renler yerel seçimlerde de bizleri tercih etmeli. Hiç bir partilimizi gözarda etmemeliyiz.Görevimiz ise diğer partilerden olup adayına güveni olma-yanlardır lütfen bu konuda doğru tespitlerde bulu nup bizleri uyarın ve o kişilerle tanıştırın.Sizlerden bir ricamda adayına koyuca sahip çıkan rakipleri mizle enerjinizi boşa harcamayın bu 6 aylık süre de hepimizin dinamik ve heyecanlı olması gereki yor. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Amacı mız tekdir, hedefimiz bellidir.En az 2 il genel mec lis üyesi çıkarmak ve emanetimiz olan Belediyeyi geri almak. Sizlere ilçe yönetim kurulu ve aday arkadaşlarım adına söz veriyorum 1 Nisan saba-hı güneş Cumhuriyet Halk Partililere farklı doğa-cak. dedi   
    Daha sonra blok listeyle seçime geçildi ve Su-riri SAVAŞ başkanlığındaki yönetim şu şekilde o-luştu; Serdar DEMİR,İbrahim DEMİRTAŞ, İhsan GACAL, Ceyhan GÖÇGEN, Seçil GÜNERİ, Sel-çuk KOCATEPELİ,Mehmet Emrah ÖVER,Yılmaz SARISAKAL, Ali Akgün SÖZEN, Necati TAŞAN, Doğan TUNA, Gizem YILDIRIM

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder