Yeni
Loading...

ihale ilanı

                                                           TC. BAYRAMİÇ
                                  (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
                                                              2018/9 SATIŞ
                                        TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri         : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 171 Ada, 80 Parsel, CAMİCEDİT Mahalle/Köy, Tapu kaydında Avlulu Kargir ev vasfındaki ise de yıkılmış vaziyette, belediye mücavir alanı ve koruma amaçlı imar planı ikinde TAKS: 0,55, KAKS: 1,10 iki kat inşaat iznine tabi, şehir merkezinde bulunan arsa vasfın daki taşınmazdır.
Adresi                      : Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi
Yüzölçümü         : 90,25 m2 
İmar Durumu         : Belediye Mücavir Alan ve Koruma amaçlı İmar Planı içinde, konut alanında, 2 kat, %55 inşaat iznine tabidir. 
Kıymeti         : 54.150,00 TL
KDV Oranı         : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü         : 20/09/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü         : 16/10/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri         : Bayramiç Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
---------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 171 Ada, 81 Parsel, CAMİCEDİT Mahalle/Köy, Tapu kaydında Avlulu Kargir ev vasfındaki ise de yıkılmış vaziyette, belediye mücavir alanı ve koruma amaçlı imar planı ikinde TAKS: 0,52, KAKS: 1,04 iki kat inşaat iznine tabi, şehir merkezinde bulunan arsa vasfın daki taşınmazdır.
Adresi                     : Çanakkale ili Bayramiç ilçesi Camicedit Mahallesi
Yüzölçümü        : 120,37 m2 
İmar Durumu        : Belediye Mücavir Alan ve Koruma amaçlı İmar Planı içinde, konut alanında, 2 kat, %52 inşaat iznine tabidir. 
Kıymeti        : 72.222,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 20/09/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü        : 16/10/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacak lılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâl lık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp da-ha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/06/2018

(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
                                                                                                                                        Basın No:472.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder