Yeni
Loading...

ihale ilanı

                                                                               TC.
                                                        BAYRAMİÇ İCRA DAİRESİ
                                                                  2017/111 TLMT
                                                 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                 : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 150 Ada, 3 Parsel, MURATLAR Mahalle/Köy, Bekirler Mevkii, Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Muratlar Köyü Bekirler Mevkii 150 ada 3 parselde bulunan tarla vasfındaki 7.711,00-m2 yüzölçümlü taşınmazın borçlu hissesi Müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. Toprak yapısı itibari ile derin profilli, kumlu-tınlı, su tutma kapasitesi iyi, sulama imkânı olmayan kuru tarım arazisidir. Taşınmaz içerisinde ekili ve dikili tarım ürünü olmayıp boş tarım arazisidir. Toprak yapısı ve tasımsal özellikleri itibari ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 3. maddesinin (e) bendinde sayılan "Mutlak Tarım Arazisi" sınıfına girmektedir.
Yüzölçümü               : 7.711 m2
İmar Durumu            :T.C. Bayramiç Fen İşleri Müdürlüğünün 25/04/2017 tarih ve 431 sayılı yazısına göre taşınmaz mücavir alanı ve uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti                     : 92.400,00 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler : Resmi kayıtlardaki gibidir.
1. Satış Günü           : 17/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü           : 17/08/2018 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri                  : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç/Çanakkale
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/111 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.                                                                                                             Basın No: 621-99/388

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder