Yeni
Loading...

ihale ilanı 08.12.2017

T.C
BAYRAMİÇ
İCRA DAİRESİ
2002/153
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri             : Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Yahşieli Köyü 1743 Parsel sayılı tapu kayıtlarında tarla olarak görünen üzerinde fabrika bulunan taşınmaz alacaklı vekilinin talebi gereği yazılan talimat neticesinde Bayramiç İcra Hukuk Mahkemesinin 19/01/2017 tarih 2015/13 Esas 2017/7 Karar ve ek kararının 17/03/2017 tarihli kesinleşme şerhi ve ekleri olan 20/07/2016 tarihli bilirkişi raporları dayanak alınarak Müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. Davaya konu tesis salça ve peynir alt suyu üretimi amacıyla inşa edilmiş bulunan bir yapıdır. Tesis bünyesinde muhtelif büyüklerde yapılar belirlenmiştir. Arsa üzerindeki yapılar: 1. Fabrika Binası, 2. Soyunma ve Tuvalet Binası, 3.Trafo Binası, 4. Jenaratör ve Kompresör Binası, 5. Mekanik Atölye, 6. İdari Bina, 7.Kantar Binası, 8. Bekçi Binası,9. Arıtma Tesisi Havuzu, 10. Su depoları, 11. Su Kuyuları, 12. Çevre Duvarları ve Bahçe Beton Alanları.
1.Fabrika Binası: Çelik karkas taşıyıcı sistem üzerine oturtulmuştur. Cephe ve çatı kaplamaları eternit malzemedendir. Çelik taşıyıcı sistem büyük ölçüde korozyona (paslanma) uğramıştır. Eternit kaplamaları hem çatıda hem de cephede büyük oranda yıpranmış yer yer de yerinden sökülmüştür. Bina içerisinde yer alan bölme duvarlar büyük oranda yıkılmış veya zarar görmüş durumdadır. Elektrik ve sıhhı tesisat malzameleri yerlerinden sökülmüştür.
2.Soyunma ve Tuvalet Binası, Trafo Binası, Jenaratör ve Kompresör Binası, Mekanik Atölye,  İdari Bina, Kantar Binası, Bekçi Binası: Betonarme karkas ve yığma tarzda inşa edilmiş yapılardır. Trafo binası ve idari binanın çatısı kiremit kaplı olup; diğer yapıların çatısı kısmen kiremit kaplıdır. Yapıların dış cephe ve iç cephe boyaları eskimiş vaziyettedir. Çatıları da yıpranmış oluptadilat gerektirmektedir. Pencere ve kapı doğramaları bulunmamktadır.Elektrik ve sıhhı tesisatları büyük oranda zarar görmiştür ve kullanılamaz durumdadır.
3.Arıtma Tesisi Havuzu, Su depoları: 1 adet benonarme perde duvarlarla inşa edilmiş arıtma tesisi havuzu ve Ayrıca 2 adet su tutma kapasiteli su deposu yer almaktadır.
4.Parsel içerisinde ayrıca 3 adet derin  su kuyusu, parsel sınırı boyunca betonarme direkli galvanizli kafes teli ile yapılmış, çevre güvenlik duvarı ve fabrika binası önünde betonarme sahanlık döşeme betonu bulunmaktadır.
5. Arsa: Yahşieli Köyü 1743 Parsel Karacatarla Mevkii tarla vasfındaki 28.018,47-TL yüzölçümlü taşınmaz içerisinde üzerinde herhangi bir tarımsal ürün bulunmamakta olup, hal itibari ile üzerinde ekim ve dikimi yapılmamış boş arazi bulunmaktadır. Toprak yapısı itibari ile derin profilli, kumlu-tınlı, su tutma kapasitesi iyi, organik maddece yeterli düzeydedir. Dava konusu taşınmazın etrafında bulunan tarım arazilerinde sulu tarım yapılmaktadır.
Parsel üzerinde yer alan yapılar ekonomik ömürlerini tamamlamışlardır. Sadece kaba inşaat durumundadır. Yapıların taşıyıcı sistemleri büyük ölçüde zarara uğramıştır. Satışa konu taşınmazın arazi ve üzerinde bulunan yapılarının değeri 857.990,23-TL' dir.
Tapu kaydında "İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü 26/05/2017 tarih ve 2886 Yev. sayılı şerhi gereğince, 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilân edilen büyük ova koruma alanından kalmaktadır. İl Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz." ibaresi/şerhi  ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 21/08/2007 tarih ve 2920 Yev. sayılı şerhi yer almaktadır.
.
Yüzölçümü        : 28.018,47 m2
Kıymeti        : 857.990,23 TL
KDV Oranı        : %18
İmar Durumu        : Bayramiç Belediye Başkanlığının 05/01/2015 tarih ve 68585354-310/01 sayılı yazısı gereği ilgili parsel onaylı imar planı ve mücavir alanı dışındadır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü        : 15/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü        : 15/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç/Çanakkale
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,  artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci ar-tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacak lılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâl lık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp da-ha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/153 Tlmt. sayılı dos-ya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2017

(İİK m. 126)                                        .
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın No: 621-99/917

Basın No: 621-99/917

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder