Yeni
Loading...

İHALE İLANI

                                                                   TC.  BAYRAMİÇ
                                     (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
.Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 704 Parsel No, YAYKIN (MASIRLIK) Mahalle/Mevkii, ÜZÜMLÜ Köyü, Taşınmaz eğim durumu olarak düz ve düze yakın bir yapıya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında,her ne kadar tapu kayıtlarında tarla vasfında olsa da bir kısmı bakımsız bağ, bir kısmı boş olan, içer -isinde 5-10 yaşlarında 8 adet zeytin, 2 adet badem, 1 adet erik ve 1 adet kayısı ağacı bulunan, Üzümlü köyüne yaklaşık 750 metre, Bayramiç ilçe merkezine yaklaşık 5.400 metre mesafede, sulama imkanına sahip olmayan kuru tarım arazisidir.
Adresi                     : Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 11.900 m2
Kıymeti        : 61.800,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 14/11/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri       : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 550 Parsel No, DÜZBAĞLAR Köyü, Taşınmaz eğim durumu olarak düz ve düze yakın bir yapıya sahip, kum lu-tınlı toprak yapısında, kapama bağ vasfında, Üzümlü köyüne yaklaşık 700 metre, Bayramiç ilçe merkezine yaklaşık 6.000 metre mesafede, sulama imkanı- na sahip olmayan kuru dikili tarım arazisidir.
Adresi                     :  Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 8.800 m2
Kıymeti        : 39.600,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 14/11/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 250 Parsel No, SOMACIK Mahalle/Mevkii, ÜZÜMLÜ Köyü, Taşınmaz %3-4 eğimli bir yapıya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında, her ne kadar tapu kayıtlarında harmanyeri vasfında olsa da hali hazırda üzerinde dikili-ekili tarımsal bir ürün olmayan, Üzümlü köyüne yaklaşık 180 metre, Bayramiç ilçe merkezine yaklaşık 5.100 metre mesafede, sulama imkanına sahip olmayan kuru tarım arazisidir.
Adresi                     : Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 847 m2
Kıymeti        : 5.082,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 14/11/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri       : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 591 Parsel No, YAYKIN (KUMLUK) Mahalle/Mevkii, ÜZÜMLÜ Köyü, Taşınmaz %2-3 eğimli bir yapıya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında, üzerinde ekili-dikili tarımsal bir ürün bulunmayan, içerisinde 15-20 yaşlarında 6 adet ceviz, 20-25 yaşlarında 4 adet badem ağacı-nın olduğu, Üzümlü köyüne yaklaşık 650 metre, Bayramiç ilçe merkezine yaklaşık 5.800 metre mesafede, sulama imkanına sahip olmayan kuru dikili tarım arazisidir.
Adresi          : Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 10.400 m2
Kıymeti        : 44.500,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 14/11/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri        : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 714 Parsel No, YAYKIN Mahalle/Mevkii, ÜZÜMLÜ Köyü, Taşınmaz eğim durumu olarak düz ve düze yakın bir yapıya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında, bir kısmının işlendiği, bir kısmının ise işlenmediği, Üzümlü köyüne yaklaşık 1.250 metre, Bayramiç ilçe merkezi-ne yaklaşık 5.300 metre mesafede, sulama imkanına sahip olmayan kuru tarım arazisidir.
Adresi                     : Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 20.000 m2
Kıymeti        : 80.000,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü          : 14/11/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri       : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 249 Parsel No, SOMACIK Mahalle/Mevkii, ÜZÜMLÜ Köyü, Taşınmaz %3-4 eğimli bir yapıya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında, her ne kadar tapu kayıtlarında harmanyeri vasfında olsa da hali hazırda üzerinde ekili-dikili tarımsal bir ürün olmadığı, Üzümlü köyüne yaklaşık 180 metre, Bayramiç ilçe merkezine yaklaşık 5.100 metre mesafede, sulama imkanına sahip olmayan harmanyeri vasfında kuru tarım arazisidir.
Adresi        :  Bayramiç Üzümlü Köyü
Yüzölçümü        : 533 m2
Kıymeti        : 3.198,00 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü        : 14/11/2017 günü 11:15 - 11:20 arası2. Satış Günü        : 11/12/2017 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri        : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr ad resinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gider lerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.                                                                                                       Basın No:621-99/639
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder