Yeni
Loading...

CHP BAYRAMİÇ İLÇE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

CHP BAYRAMİÇ İLÇE BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

Sayın basın mensupları Ülkemiz son günlerde: Adaletin yok olduğu, gerçek suç-luların serbest bırakılarak, masum insanların haksız yere tutuklandığı, gazetecilerin, akademisyenlerin,öğretmenlerin ve bir çok masum insanın cezaevlerine doldurulduğu karanlık bir dönemden geçmektedir. Hak, hukuk adalet kalmamıştır. Yargı siyasallaşmış, tek adam emrine girmiş ve ‘’yargılı infaz’’ dönemi başlamıştır. Taşlar bağlanıp it-ler başıboş bırakılmıştır

Bugün iktidarı elinde bulunduranlar, sis- temli ve planlı bir şekilde Laik Demokratik Cumhuriyetimizin değerlerine ve kazanım-larına saldırmakta, Hukuk Devletinin vaz-geçilmez unsuru olan adalet kavramını tah rip etmektedirler. Yargının siyasallaşması, ohal in amacından saptırılarak, muhalif kişi ve kurum lara karşı bir baskı ve infaz aracı haline dönüştürülmesi demokrasilerde asla kabul edilebilir bir şey değildir. Kanun hük-münde kararnamelerle demokratik parla-menter sistemimiz yok edilerek, yerine bas kıcı, totaliter bir tek adamlık sistemi getiril-mek istenmektedir.Bu toplumun vicdanı bu durumu asla kabul etmeyecektir.

Eğer bir toplumda yargıya güven kalma-mışsa, adalet yoksa insan hakları ayaklar altındaysa demokrasinin evrensel değer-leri çiğneniyorsa O zaman o toplumun, de- mokratik hukuk kuralları içinde kalarak di-renmesi meşru hale gelmiş demektir. İşte bizler bu gün bu meşru direnme hakkımızı kullanmak için yollardayız. Yürüyoruz. yürü yeceğizi Yollar aşınıncaya kadar yürüyece- ğiz.Hedefe varıncaya kadar yürüyeceğiz O büyük hedefe adım adım gideceğiz. Bu ül-keye adaleti adım adım getireceğiz.

Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşte attığı adım ların hedefi sadece Maltepe’ye gitmek de-ğildir. Bu adımların hedefi; tam bağımsız, özgür, demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye’ yi yeniden inşa etmektir. Adaleti esas alan bir Sosyal Hukuk Devletini yeniden kurmak tır.Yorgun ayaklar ile bu adımları atanlar,en kısa zamanda bu topraklarda, adaletli bir şekilde, barış içinde, özgürce ve kardeşçe tekrar yürüyeceklerdir. Bu yürüyüş, bu yol-culuk hedefe ulaşıncaya kadar devam edecektir.

Başarmak için yola çıktık asla yorulma-yacağız. Korkmadan,yılmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz.

27 Haziranda da Bayramiç İlçe Örgütü olarak Kılıçdaroğlunun yaptığı Adalet Yürü- yüşüne katılacağız. 26 Haziran akşamı da yürüyüşe katılmak için Bayramiç ten yola çıkacağız
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder