Yeni
Loading...

BÜLENT BORA, YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ


      Bayramiçspor’da yapılan olağan genel kurul toplantısında kulüp baş kanlığına Bülent BORA yeniden se çildi.

     Belediye Düğün Salonunda ger-çekleşen Genel Kurul Divanın olu-şumunun ardından saygı duruşun-da bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Başkan Bü-lent BORA Faaliyet raporunu oku-yarak bir konuşma yaptı. BORA ko-nuşmasında 'Sayın  Belediye Baş-kanım Divan Başkanım,Değerli Üye ler. Bayramiçspor Yönetim Kurulu olarak 28 Nisan 2018 tarihinde gö-reve başladık.Gerek Voleybol gerek se Futbol branşlarında yeni bir yapı-lanma ile altyapılara yöneldik. Voley bolda 2. Ligde, Futbolda ise 1.Ama-tör Ligde kısıtlı bütçelerle mücade-lemizi sürdürdük. Bu kısıtlı bütçeler-le gerçekleştirdiğimiz sporcu kadro-ları ile ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık.

   Voleybolda 2.Ligde Mücadelemizi sürdürürken altyapıyı da ihmal etme yerek minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde dereceler elde ettik. Altyapıda bulunan kızlarımızın özel-likle eğitimine de önem verdik, ve Mehmet GÜNEŞ hocamızın girişim-leriyle dershane ve özel dersler al-dırdık. Altyapıdan 2 kızımızı Milli Ta-kım altyapılarında oynamak üzere Ankara'ya gönderdik. Şu an altyapı mızda çeşitli yaş kategorilerinde mü cadele edecek 45 kadar sporcumuz bulunuyor.

    Futbolda da bizim yönetimimizde yerele yönelerek ilçemiz gençleriyle mücadele ettik. 1. Amatörde oyna-yan futbolcularımızın neredeyse ta-mamı Bayramiç'li sporculardan olu-şuyordu. Minikler, U12, U14, U15 ve U16 altyapı takımlarıyla il şampi-yonalarına katıldık.

      Tüm Ülkede yaşanan ekonomik kriz yüzünden 2 sezon önce Voley-bol takımımızı 2. Ligden çekmek zo runda kalmıştık. Geçtiğimiz sezon özellikle Belediye Başkanı Mert UY-GUN' un verdiği destek ile tekrar 2. Ligde mücadele ettik ve 1 puan ile play-of şansını kaçırdık ve Ligi 3. sı-rada tamamladık.

      Belediyespor' un kurulmasıyla birlikte futbol branşı bünyemizden ayrılmış oldu.

      Yöneticimiz Serkan YAVAŞ' ın girişimleriyle pandemi öncesi Kadın Futbol takımımızı kurduk. Pandemiden dolayı sadece 1 yıllık bir çalışma yapabilen bayan Futbol takımımız normalleşme şartlarının oluşmasıyla tekrar çalışmalara başladı. 

     Yani Kulübümüz bundan sonra Kadın Voleybol ve Kadın Futbol branşlarında mücadelesini sürdüre-cek.Geçtiğimiz dönem bizleri göre-ve getiren üyelerimize yönetimim adına desteklerinden dolayı teşek-kür ediyorum. Yeni oluşacak yöne-tim ve diğer kurullara başarılar dili-yorum.  BORA Kadınlar Voleybol 2. ligde de başarılı olmak için ellerin-den gelen tüm çabayı gösterecek-lerini belirterek “İnanıyorum ki bize bu güne kadar tüm desteğini sunan başta Bayramiç Belediye Başkanı Mert UYGUN, Belediye Meclis Üye-lerimize, iş adamlarımıza, sponsor-larımıza ve bizi hiç bir maçımızda yalnız bırakmayan değerli taraftarı-mıza layık olabilmek adına tüm ça-bayı gösterip başarılı olacağız. Alt yapı oyuncularımıza büyük önem veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda uma rım sadece Bayramiçli kızlarımızla mücadele ederiz.” dedi.

  Belediye Başkanı Mert UYGUN da sporun içinden geldiğini ve uzun yıl lar Bayramiçspor forması giyerek sa halarda ter döktüğünü belirtip:''Spo-ra ve sporcuya desteklerimiz her za man sürecek. Önümüzde ki zaman-larda Belediyespor çatısı altında di-ğer spor dallarını da toplayacağız. Yeni oluşan Bayramiçspor Yönetimi ne ve Başkan Bülent BORA'ya ba-şarılar diliyorum'' dedi.

    Konuşmanın ardından gündemin diğer maddelerine geçilerek, yöne-tim ve denetim kurulu raporları gö-rüşülerek oy birliği ile ibra edildi.

     Gündemin son maddesinde se-çimlere geçildi.Yapılan seçimde Baş kanlığa Bülent BORA yeniden seçi-lirken, yönetim Kurulu Asil Üyelikle-rine, Ümit AYDIN, Serkan YAVAŞ, Serdar AKAR ve Ramazan ÇETİN-KAYA seçildiler.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder