Yeni
Loading...

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN RESMİ İLAN GENELGESİ

 

 Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınladı.

    Çanakkale Valiliği tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına gönderilen genelgede ilk olarak, “Resmi İlanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 29. maddesin-de; ‘Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı ve Yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle; İl özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri,rek- lam mahiyetini taşımayan ilanlar resmi ilan sayılır’ denilmektedir. Ayrıca,aynı Kanunun 31. maddesin de; ‘Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin Belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılır’ hükmü amirdir.” hatırlatması yapıldı.

   Valilik genelgesinde, “İlimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi,Kamu İhale Kanunun da belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak,kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası iptallerin önüne geçilmesi için Basın İlan Kurumu ara-cılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangibir aksaklığa meydan verilmemesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

    Çanakkale Valiliği bu Genelge ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun, “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesi ile “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62. madde-sine atıfta bulunarak kamu kurum ve kuruluşlarının ihaleler de uyulması gereken kuralları hatırlatarak, konunun önemini vurguladı. 

  Biz de Doğuş Gazetesi olarak Vali İlhami AKTAŞ' a göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder