Yeni
Loading...

KAZDAĞLARINDA SONDAJLAR DURMAK BİLMİYOR

 

   Dağları'nda devam eden maden sondaj ça-lışmalarına karşı çevre örgütleri tarafında imza kampanyası başlatılırken, TEMA Çanakkale İl Temsilciliği tarafından açıklama yapıldı. Kaz Dağ ları'nın yeni bir maden tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada,sondajın Ezine,Bay ramiç gibi önemli ovaların yanı sıra kentin turizm potansiyelini de etkilediği açıklandı.

Kuraklık tehlikesi Çanakkale barajları için su-suzluk tehlikesine yol açarken, Kaz Dağları`nda artarak devam eden sondajlarda bu tehlikeyi art tırıyor. Çanakkale çevre örgütleri tarafından de-vam eden maden arama sondajlarına karşı imza kampanyası başlatılarak tüm baraj ve göletlerin boşalarak tarımsal suyun kalmadığı belirtilmişti. Açıklamada sondaj yapılan bölgenin yine Kazda ğı grup suyunun su toplama havzasının tam üs-tünde olduğu ve bu bölgelerin 1. 2. ve 3. Derece koruma bölgeleri içerisinde olduğu, bu alanlarda sağlığa aykırı hiçbir işlem yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmişti. Konuyla ilgili bir açıkla-mada, TEMA Çanakkale İl Temsilciliği`nden gel-di. Kaz Dağları`nın yeni maden arama tehdidi ile karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, sondajın 14 köye içme suyu sağlayan grup suyu alanı, Bayramiç ve Ayvacık barajlarını besleyen yüzey sularının akış sahası içerisinde olduğu be lirtildi. Ezine, Bayramiç gibi önemli ovaların yanı sıra kentin turizm potansiyelini de etkilediği ifade edildildi
Kaz Dağları`nın yeni bir maden arama tehdi-diyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklama-da; "Sondaj alanı içinde yer alan Kaynarca Böl-gesi 14 köye içme suyu sağlayan grup suyu ala-nı, Bayramiç ve Ayvacık barajlarını besleyen yü-zey sularının akış sahası. Kaz Dağları zirvesine oldukça yakın bir noktada yer alan maden ara-ma sondajları Kaz Dağları`ndaki yaban hayatını yok edecek madencilik faaliyetlerinin ilk aşama-sını oluşturuyor. Açılan çok sayıda sondaj orman varlığını parçalara ayırırken Kaz Dağları`ndaki yeni bir maden projesinin sinyallerini veriyor.Son daj alanı Ezine,Bayramiç ovaları gibi Türkiye`nin önemli tarım ovalarının yanı sıra bölgenin turizm potansiyelini de tehdit ediyor. 


Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder