Yeni
Loading...

Taşınmazın Açık Artırma İlanı

                                                                TC. BAYRAMİÇ
                                 (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/5 SATIŞ
                                                 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri              : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 33 Ada, 10 Parsel, CAMİİKEBİR (Pasif) Mahalle/Köy, Yaklaşık 120 yıllık bir adet iki katlı, 81 m2 taban alanlı, zemin kat döşemesi ve tavanları ahşap döşemeli, oldukça eski ve bakımsız durumda, iki katlı Avlulu Kargir Ev vasfındaki taşınmaz
Adresi                          : Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi
Yüzölçümü             : 511,18 m2 
Arsa Payı             : Sit Alanı içerisinde %17 inşaat iznine tabii
İmar Durumu             : Yok 
Kıymeti                          : 57.485,60 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler       : "Koruması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" şeri vardır
1. Satış Günü             : 28/06/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü             : 24/07/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri             : Bayramiç Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.                                                 Basın No: 621-99/374


Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder