Yeni
Loading...

ilan


                                                                   İLAN 
                                                             T.C BAYRAMİÇ
                                 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYI: 2018/48 Esas     
 Mahkememizin 2018/48 Esas sayılı dosyasında davacı Mehmet Demir vekili Av Tacettin Öz tarafından davalılar Hazine'ye izafeten Bayramiç Mal Müdür lüğü ve Çırpılar Köy Muhtarlığı aleyhine Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Çırpılar köyü, Çamurluk mevkiinde bulunan kuzeyinde çay yatağı ve piren çayı, kuzey batısı 1456 ve 1457 parsel sayılı taşınmazlar, batısı, doğusu ve güneyinde tespit harici bırakılmış olan devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan arazi ve takri-ben 16.553,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4721 sayılı T.M.K.'nun 713. maddesine göre zilyetlik ile kazandırıcı zamanaşımı yolu ile davacı Mehmet Demir adı na tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, T.M.K.'nun 713. maddesi uyarınca iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde yukarıda sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili hakkı bulunan yada koşulların oluşmadığına dair itirazı bulunanların Mahkememizin 2018/48 Esas sayılı dosyası na başvurmaları gerektiği TEBLİĞ ve İLAN olunur.                                                                                    Basın No: 621-99/216
     
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder