Yeni
Loading...

ihale ilanı

                                                                            T.C.
                                                       BAYRAMİÇ İCRA DAİRESİ
                                                                  2017/166 TLMT   
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 2281 Parsel, TÜRKMENLİ Mahalle/Köy, Aşırıyüz Mevkii, Çanakkale ili Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü Aşırıyüz Mevkii 2281 sayılı parsel tapu kayıtlarında "Tarla" olarak görünen 5.600-m2 yüzölçümlü olan taşınmaz Müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. Toprak yapısı itibari ile derin profilli, kumlu-tınlı, su tutma kapasitesi iyi, sulama imkânı olan sulu tarım arazisidir. Toprak yapısı ve tarımsal özellikleri itibari ile 5403 sayılı toprak Koruma ve Arazisi Kullanımı Kanununun 3. maddesisinin (e) bendinde sayılan "Mutlak Tarım Arazisi" sınıfına girmektedir. Taşınmaz üzerinde 3083 sayılı Toprak Reformu Kanununun 13. maddesi gereğince şerh bulunmaktadır.
Yüzölçümü              : 5.600 m2
İmar Durumu           : T.C. Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 17/07/2017 tarih ve 739 sayılı yazısı gereği ilgili parsel belediye mücavir alanı ve imar planı dışındadır.
Kıymeti                     : 67.200,00 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü           : 08/05/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü           : 08/06/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri                  : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç / Çanakkale
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                 : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 2280 Parsel, TÜRKMENLİ Mahalle/Köy, Aşırıyüz Mevkii, Çanakkale ili Bayramiç İlçesi Türkmenli Köyü Aşırıyüz Mevkii 2280 sayılı parsel tapu kayıtlarında "Tarla" olarak görünen 2.300-m2 yüzölçümlü olan taşınmaz Müdürlüğümüz tarafından satışa çıkarılmıştır. Toprak yapısı itibari ile derin profilli, kumlu-tınlı, su tutma kapasitesi iyi, sulama imkânı olan sulu tarım arazisidir. Toprak yapısı ve tarımsal özellikleri itibari ile 5403 sayılı toprak Koruma ve Arazisi Kullanımı Kanununun 3. maddesisinin (e) bendinde sayılan "Mutlak Tarım Arazisi" sınıfına girmektedir. Taşınmaz üzerin de 3083 sayılı Toprak Reformu Kanununun 13. maddesi gereğince şerh bulunmaktadır.
Yüzölçümü               : 2.300 m2
İmar Durumu            :T.C. Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 17/07/2017 tarih ve 739 sayılı yazısı gereği ilgili parsel belediye mücavir alanı ve imar planı dışındadır.
Kıymeti                     : 27.600,00 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü           : 08/05/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü           : 08/06/2018 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri                  : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç / Çanakkale
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/166 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 13/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
                                                                                                                             Basın No: 621-99/260

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder