Yeni
Loading...

ilan

                                                                            T.C
                                                           BAYRAMİÇ İCRA DAİRESİ
                                                                      2017/43 TLMT.
                                                 TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                 : Çanakkale İl, Bayramiç İlçe, 119 Ada, 9 Parsel, DAĞAHMETÇE Mahalle/Köy, Çınaralan Mevkii, Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Dağah-metçe Köyü Çınaralan Mevkii 119 Ada 9 Parsel sayılı tapu kayıtlarında tarla vasıflı 3.671,07-m2 yüzöl-çümlü taşınmaz Müdürlüğümüz tarafından satışa çı-karılmıştır. Taşınmaz eğim durumu olarak %4-5 arası eğimli bir yapıya sahip olup; kumlu tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın boş olduğu görülmüştür. Sula-ma imkanına sahip olmayan taşınmaz, kuru marjinal tarım arazisidir.
Yüzölçümü               : 3.671,07 m2
İmar Durumu            : T.C. Bayramiç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 30/03/2017 tarih ve 293 sayılı yazısı gereği, belediye mücavir alanı ve uygulama   
imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti                     : 7.342,14 TL
KDV Oranı                : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü           : 27/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü           : 27/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri                  : Bayramiç Adliyesi Bayramiç İcra Müdürlüğü Bayramiç/Çanakkale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresin den elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderle-rini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gü-nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
 .
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/43 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
                                                                                                                             .Basın No: 621-99/164

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder