Yeni
Loading...

ilan

                                                                     T.C BAYRAMİÇ
                                                        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
                                                                    SAYI 2017/217 Esas
                                                                             İLAN     
      Mahkememizin 2017/217 Esas sayılı dosyasında Davacı Ahmet Arslan vekili Av Tacettin Öz tarafından davalılar Hazine'ye izafeten Bayramiç Mal Müdür lüğü ve Çırpılar Köy Muhtarlığı aleyhine Çanakkale ili, Bayramiç ilçesi, Çırpılar köyü, Çamurluk mevkiinde bulunan  doğusunda ve kuzeyinde Piren Çayı, batı sında yol, güneyinde Osman Varol tarlası bulunan takriben 10 dönüm miktarındaki taşınmazın 4721 sayılı T.M.K.'nun 713. maddesine göre zilyetlik ile kazan-dırıcı zamanaşımı yolu ile davacı Ahmet Arslan adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, T.M.K.'nun 713. maddesi uyarınca iş bu ila-nın yayınlandığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde yukarıda sınırları belirtilen taşınmaz ile ilgili hakkı bulunan yada koşulların oluşmadığına dair itirazı bulu-nanların Mahkememizin 2017/217 Esas sayılı dosyasına başvurmaları gerektiği TEBLİĞ ve İLAN olunur.                                                                                      Basın No: 621-99/63


Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder