Yeni
Loading...

Muhsin DURUCAN - Bayramiç Ziraat OdasıMuhsin DURUCAN - Bayramiç Ziraat Odası

Yurdumuzun kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu M. Kemal Atatürk milli ekonominin temelini tarıma bağlamış , yurdun gerçek efendisinin de bu tarımı yapacak köylülerin olduğunu dile getirmiştir.

Bilinçle yapılan tarımda teknolojinin büyük önem arzettiği söylenerek modern tarımın gerekliliğini işaret etmiştir.Atatürk Orman Çiftliği'nde bulunan örneklerini sergileyerek , tarımla uğraşanları ve uğraşmak isteyenleri yüreklendirmiştir.

Atatürk'ün tarım ve Türk köylüsü için söylediği özlü sözleri ;

* Milli ekonominin temeli tarımdır

* Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi , gerçek üretici olan köylüdür.

* Milletimiz çiftçidir.Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını , asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız.

* Bende çiftçi olduğumdan biliyorum. Makinasız tarım olmaz.

* Kılıç ve saban ; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi.

* Burada bir çiftlik kuracağım . Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecektir.


Ziraat odalarının görevleri nelerdir?

Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun'un 3'ncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri ; çiftçi kütükleri tutmak , kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak , kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleriyle ilgili önerilerde bulunmak ve işbrliği yapmak , tarım ve tarımsal kalkınmayla ilgili toplantılar düzenlemek ve tür toplantılara katılmak , laboratuvar , müze , örnek ziraat işletmeleri , çiftçi danışma merkezleri kurmak , sulama , kurutma , ağaçlandırma , toprak koruma ve verimliliği arttırma konularında çalışmalar yürütmek , sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

Ziraat odalarının görev tanımı , 6964 Sayılı Kanun'un 5184 Sayılı Kanun'la değişik 1. maddesinde yapılmıştır. Buna göre ; '' Ziraat odaları , meslek hizmetlerini görmek , çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak , meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak , çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak , meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak , meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek , çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan , tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır''.

Birliğin (TZOB) görevleri 6964 Sayılı Kanun'un 24'ncü maddesindebelirtilmiştir. Bumlar tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak , tarımla ilgili görüşlerini kamuya ve hükümete duyurmak çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bunun için çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanılarak raporlar hazırlanmaktır. Böylece tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır.

kaynak: kolaytarım.com


Bayramiç ZO başkanı İsmail Pehlivan güven tazeledi.

Çevresinde örnek ve başaralı çalışmalar sergileyen Bayramiç Ziraat Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Esnaf Kefalet Kooperatifi Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda 77 delege oy kullandı. Divan başkanlığını Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İlhan Ulus'un yaptığı seçime davetliler ve üyeler katıldı.

Yapılan seçimin ardından mevcut başkan İsmail Pehlivan güven tazeleyerek 3. kez başkan seçildi.Odanın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu ;

Zeki Sezer, Mehmet Güner, Ahmet Kocabaş, Ömer Eren, Hüseyin Peker ve Günay Kocabıyık. Başkan Pehlivan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder